GMH/ÍNDICE A-Z

536
1434decembro, 22
Ante Lois González presenta carta Pedro López contra mestre Fernando, con tres días de prazo para que responda. (fol. 167)

Pero Lopes de Codeiro e mestre Fernando.

Quarta feira XXII dias do dito mes, foy presentado a carta ante Loys Gonçalves por Pero Lopes contra mestre Fernando et pedio mestre Fernando e mandoullo dar que respondese a terçeiro día. Tests. Alvaro Çide notario, Gonçalvo Yanes, Joan Garçia carniçeiro. (fol. 167)

(- - -) (fol. 167v)