GMH/ÍNDICE A-Z

625
1358, setembro, 5 mércores. Lugo
María Fernández, de San Lourenzo de Peibás, renuncia, en favor do bispado de Lugo, a todas as propiedades que levaba en nome daquel.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 52v.

Era de mill et trezentos et noveenta et seys annos, quarta feyra, çinquo dias do mes de setembre.

Estando en rua Nova ante o portal de Sant Françisco, enna cassa en que mora Maria Fernandes de Sant Lourenço de Peyvaes, en pressenza de min Ruy Gonçalves, coengo de Lugo, et das testemoyas subscriptas, a dita Maria Fernandes disso que ella tinna feyto hun enprazamento con o bispo de Lugo et con sua iglesia, et por quanto enno dito emprazamento non ouvesse dulta, por quanto coydava que alguuns que lle negassem et encobrissen das ditas herdades et cassa et coutos et iglesiarios et padroadigos et quinoes de nasseyros et apressentamentos da iglesias, que ella enprasara con o dito sennor obispo et con a dita sua iglesia, disso que dava et leyxava todos los ditos coutos et herdades et cassas et paaços et padroadigos et iglesiarios et naseyros a o dito sennor obispo et a a dita sua iglesia por la sua alma et por la alma de Lopo Garçia, seu marido, et por aquelles a que ella era tiuda, et esto que o fasia asy commo sua pustrimeyra voontade, et se o dito enprazamento por alguna coussa fosse enbarguado, ou non devesse a valer en todo ou en alguna das cousas sobreditas, que o dava a o dito sennor obispo et a a dita sua iglesia en doaçon, a mays firmemente que a ella podia fazer, por moyto bem et merçee et deffendemento que reçebera do dito sennor obispo et da dita sua iglesia et asperava aaver, et se non podesse valer commo doaçon que valuesse commo testamento et sua pustrimeyra voontade, et entregou logo a o dito sennor obispo as chaves dos paaços et cassas et revestindoo en todo do iur et da propriedade et possison das coussas sobreditas et cada huna dellas pollas ditas chaves. Et outrossy que lle dava toda sua aucçon et comprido poder que o dito sennor obispo et a dita sua iglesia podessen demandar en juyso et fora del, a qualquer pessoa ou pesoas, todas aquellas coussas et cada huna dellas que a ella de dereyto perteesçia de demandar, asy de subpinnoramentos commo de doaçoes et de vençoes et d’outras razoes et maneyras quaesquer, que a ella de dereyto perteesçessen ou perteesçer devessem en qualquer maneyra, et feso en todo seus procuradores o dito sennor obispo et a dita sua iglesia asy commo en sua cousa delles. Et para todo esto teer et guardar a dita Maria Fernandes fezo juramento a os santos avangeos, tanjudos corporalmente con suas maos, que nunca revogasse a dita doaçon en todo nen en parte della, et outrossy que nunca gaanasse despensaçon do dito juramento, et renunçiou a lee C de donantibus demandas, et todas las outras lees et dereytos canonicos et çeviis feytos et por faser, que ella por sy podesse aver et alegar para yr contra esta doaçon et contra parte della, que non lle valuessem nen fosse oyda sobrellas en juyso nen fora de juyso, dos quaes diso que era çertifficada por homes leterados que disem que a muller que non pode fazer doaçon de todo o que ha. Et todo esto prometeu a teer et gardar por sy et por seus susçessores para senpre pello dito juramento que de suso avia feyto por solempne stipulaçon.

Et desto en commo passou o dito sennor obispo et a dita Maria Fernandes rogarom et pidiron a min, notario sobredito, que lles dese ende senllos publicos instrumentos ou mays se a cada hun delles fezesse mester.

Que fuy feyto en Lugo era et dias sobreditos.

Testemoyas que a esto foron presentes: frey Iohan, companeyro do dito sennor obispo; Pedro Afonso, algasil; Johan Garçia, escudeyro do dito sennor obispo; Aras Fernandes et Rodrigo Affonso, camareyros; Aras Peres, clerigo, scripvam, et outros ts.

Et eu Ruy Gonçalves, coengo, notario publico de Lugo dado por auctoridade do bispo dese mismo lugar, a esto en commo sobredito he presente foy et a pedimento das ditas partes esta carta en minna presença fis escrivir et puge y meu signal en testemoyo de verdade.