GMH/ÍNDICE A-Z

788
1379, xaneiro, 11. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Diego Arias e á súa muller e a unha voz unha casa na rúa Nova por renda anual de 50 soldos.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 91v.

Sabiam todos commo nos don Johan Afonso, dayan, et o cabidoo da iglesia de Lugo seendo juntados enno choro da dita iglesia, segundo avemos de uso et de costume, damos aforo et vervo a vos Diego Aras, omme de Rodrigo Eanes de Burela, et a vosa muller, Thereyia Ferrnandes, para en toda vosa vida et a huna pesoa pus vos qual vos nomeardes en vida ou a tempo de voso finamento, ou qual nomear o postrimeyro de vos, huna casa que he dos aniverssarios da dita iglesia, que esta en Lugo enna rua Nova entre outra vosa casa en que ora usa Afonso das Ovellas et outra casa en que mora Johan de Parrega, enna qual dita casa mora Aras, azemeleyro de nosso sennor obispo, con seu horto et cortinna et poço et dereyturas et pertenenças que lle perteesçen et poden et deven perteeçer, a a tal condiçon que vos reparedes a dita casa et a mantenades en boo estado, et dedes dela cada anno a os aniversarios da dita iglesia, ou a aquel que os tever, çinquenta soldos desta moneda usual, que fazen quatro dineyros tres soldos, por dia de Natal; et a finamento da postrimeyra pesoa a dita casa ha de ficar livre et quita et desenbargada a os aniversarios da dita iglesia con todos los boos paramentos que en ela foren feytos.

Et eu, o dito Diego Aras, por min et por la dita minna muller et pesoa porque obligo a fazer asi reçebo o dito foro et vervo de vos, o dito dayan, et cabidoo, et obligo meus bees et seus de o comprir et pagar commo dito he.

Et nos o dito dayan et cabidoo asi vos-lo outorgamos, et porque seia çerto rogamos a Johan Aras, notario publico de Lugo, que fezese desto duas cartas en hun tenor.

Feytas en Lugo honse dias de janeyro, era de mill et quatroçentos et dez et sete annos.

Testemoyas que foron presentes: o dito dayan; don Gonçalvo Eanes, chantre; don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; don Pedro Aras, arçidiago de Neyra; don Ruy Gomes, mestrescola; Diego Gomes, thesoreyro; Thomas Gomes, Fernando Peres, Aras Peres, Aras Ferrnandes, coengos; Alvar Ferrnandes, Johan Garçia, Jacome Ferrnandes, raçoeyros; Johan Ferrnandes, Afonso Eanes, clerigos do coro de Lugo, et outros ts.

Et eu Johan Arias, notario publico de Lugo por autoridade do sennor obispo desse lugar, a esto fuy presente con as ditas testemoyas et esta carta escripvi et puge y meu signal en testemoyo de verdade.