GMH/ÍNDICE A-Z

815
1380, marzo, 10. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Rodrigo Eanes e á súa muller e a unha voz a casa que habitan por renda anual de catro marabedís en Nadal.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 87r.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Johan Afonso, dayam da iglesia de Lugo, et o cabidoo desa iglesia estando iuntados eno cabidoo enno coro desa iglesia por campaa tangida, segundo que avemos de uso et de custume, afforamos a vos Rodrigo Yanes, scudeyro do bispo de Lugo, et a vosa muller, Aldara Aras, por vosa vida de anbos et de huna persoa qual o pustrimeyro de vos nomear a tempo de seu finamento, a nosa casa en que vos ora morades a par de huna casa a par de huna casa (sic) de Sant Lazero da huna parte, et da outra parte esta outra casa de Pedro Ferrnandes Çedeyras; o qual foro vos fasemos con tal condiçon que reparedes a dita casa do que lle comprir et que a tenades feyta em bon paramento, et que dedes de foro della de cada hun anno, a aquel que recadar os aniversarios desta iglesia, quatro moravedis da moneda meuda que suia andar, et que paguedes o dito foro de cada anno por Natal, segundo se pagaren os outros foros et dereytos do cabidoo desa iglesia de Lugo. Et a voso finamento et da dita persoa que a dita casa fique livre et quita a os ditos aniversarios desta iglesia de Lugo con todos los boos paramentos que y foren feytos. Et eu, o dito Rodrigo Yanes, que estou presente por min et por las ditas minna muller et persoa asy reçebo o dito foro de vos, los ditos dayam et cabidoo, et obligo meus bees et seus para o comprir em todo.

Et nos, os ditos dayam et cabidoo, asy vo-lo outorgamos, et que seia çerto rogamos a Fernando Peres, notario publico de Lugo, que fesese ende duas cartas en hun tenor.

Feytas en Lugo, des dias de março, era de mill et quatroçentos et dez et oyto annos.

Testemoyas: o dito dayam; don Gonçalvo Yanes, chantres; dom Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; dom Pedro Ares, arçidiago de Neyra; dom Ares Peres, arçidiago de Deçon; don Pedro Ares, arçidiago de Triacastella; Tomas Gomes, juyz; Diego Gomes, thesoreyro; Fernando Peres, Afonso Ferrnandes, Aras Ferrnandes, Ruy Lopes, coengos; Johan Garçia, Jacome Ferrnandes, Afonso Yanes, raçoeyros.

Et eu Fernando Peres, notario sobredito, a esto que sobredito he presente fuy et porque he verdade aqui puge meu nome escrito con minna mao. Fernando Peres notario.