GMH/ÍNDICE A-Z

b
marzo, 16

O mesmo afora a perpetuidade aos mesmos, moradores en Santa Baia de Allariz, os mesmos lugares por cuarta de pan ou quinta de viño a dona María de Limia, e a el cinco ceramíns de centeo e 7 mrs. por dereitura. (fols. 46v-47)

Feita e dada. Carta de Joan Garçia pagou.

beens etç.Sabean quantos esta carta de aforamento viren como eu Joan Rodrigues, clerigo reytor da igleia de Santa Maria de Maçeenda dos Montes, dou et outorgo aforo a vos Joan Garçia que soondes presente e a vosa moller Tereija Rodrigues que non he presente, moradores enna freigesía de Santa Ollaya d’Allaris et a todas vosas voses para senpre, conben a saber que vos aforo o meu lugar do Porto a Barbantes con o meu lugar do Regengo et con o meu lugar da Devesa, con todas suas herdades e casas, viñas et arvores, soutos e cortiñas etç. por tan condiçon que labredes e paredes ben os ditos lugares et herdades e moredes por vos ou por vosa ou por outro en voso nome o lugar do Porto a Barbantes et labredes e paredes ben as herdades do dito lugar e mantenades as ditas casas en boon revor et façades foro de quinta do de quarta do lugar do Porto a Barbantes et do Porto de Çima de todo o pan e viño que deus der ennas herdades dos ditos lugares \a dona Maria de Limia/ et et eso meesmo que façades do lugar e herdades da Devesa foro de de quarta a dita dona Maria de Lima das herdades de pan e se labrardes viño enno dito lugar da Devesa, que façades das erdades de viño foro de quinta a dita dona Maria, et daredes mays a min et a miñas voses por los ditos lugares e herdades foro çinqo çeramins de çenteo en ( fol. 46v)
todo o mes de agosto por medida dereyta da terra et mays por dereytura sete mrs. branca en tres dños. \por día de Santa Maria de agosto/ ou a estimaçon, et todo al que o ajades disemo a deus livre et quite de todo outro trebuto, e obrigo todos meus bens etç. et eu o dito Joan Garçia obrigo meus beens etç. Penna quiñentos mrs. etç. Tests. Rodrigo Bouçooa et Rodrigo Baqueiro, Joan Tanquino, Gonçalvo Rodrigues escripvan. Feita dez e seys dias de março do dito anno.