GMH/ÍNDICE A-Z

142
1457

-142-

En Rriãjo, XVIJ djas do mes de desẽbro, ano4 dito de LVIJ. Como4 eu, Ares de / Vila, morador en Vila, que faço por mj e por todas mjñas boses, aforo para todo / senpre jamais a vós, Gomes de Vila, meu fillo, a mjña leyra de vjna vella, / que eu teño en Vila, que parto cõ bós de medio a medio, que nos mãdou Ares de / Vila, o Vello, noso týo, como4 entesta ẽno paaço bello de Pumar d'Aboos4 e / vay de longo para o baçelo que vós tẽedes en Lamas de Gojo, da qual me avedes / de dar vós e vosas boses a mj e aas mjñas o quarto do vjno que Deus der á dorna, / désemo a Deus ante pago de mõtón mayor, e eu teño de pagar e sosubuýr / o cárrego e çẽso que en el ha, a qual dita bjna deuedes cauar, arrẽdar, podar, madeirar, sopõer e çerrar e dar as outras lauores que a vjnas se deuẽ dar, segundo custume / da freigresja de maneyra que se nõ perca por mẽgua de chousura e bõo / lauorío; cõ a qual dita bjna vos dou468 os dous terços da mjña casa / que está en Vila, cabo da casa que agora he de Jon do Barral e de seus yrmaos, / que foy de Jon Martíns, o Vello. Oblígome4 de vosla faser çerta e sãa de qualque(e)r / que vosla contrariar e, desde oje este dja en deante, vos poño ẽno jur e posi/siõ da d[i]ta469 vjna e casa para que o podades entrar e tomar por vós mjsmo, / et çétera470. E deue / de chamar para a vendimja e471 ha de dar de comer, et çétera. E eu, o dito Gomes de Vila, así tomo e rreçebo o dito foro da dita bjna / para mj e para mjñas boses, e me obligo4 a todo o sobredito e de pagar o dito / hũu quarto de vjno en cada hũu ano4 cõ todos meus bẽes, et çétera. E qualque(e)r de / nós, partes, que contra esto vier e o así nõ ateuer, gardar e conprir e pagar, peyte / ee pague4 en pena4 á outra parte que o aguardar e teuer e pagar mjll / morauidís vellos; do qual outorgamos dúas cartas de foro e çẽso perpetuũ4, et çétera. / Testigos: Vasco de Lees e Diego Garçía e Martiño de Gijõ, morador en Gijõ.

A Gomes de Vila472

 

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
468. Despois está riscado aforo.
469. Está escrito dta.
470. Hai unha chamada, repetida ó final da nota, onde escribiu desde e debe ata comer, etçétera.
471. Despois está riscado de comer.
472. Anotación engadida no cabo da nota
.