GMH/ÍNDICE A-Z

259
1330. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlles a Gonzalo Sánchez, á súa muller e a unha voz os casais de Carude e Quintá, en Tuimil, por 70 marabedís anuais.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 66v.

Era de mill et CCC LXVIIIº annos et quotum XVI [...] que adeante son escritas. Don Fernan Aras, dayan de Lugo, et o cabidoo desse arrendamos a [Gonçalvo Sanches] et a sua muller Maria Lopes, et a huna pessoa qual o pustrimeyro delles nomear por en todos seus dias o casal de Carude [...] o casal de Quintaa que he en Tuymir, con suas pertenenças et dereyturas, a a tal pleyto que os ditos, Gonçalvo Sanches et a dita sua muller et aquella pessoa que for nomeada como dito he, que lavren et paren ben os ditos casares, et façan as casas delles et as mantenan feytas et en boo estado et den cada anno en salvo a o cabidoo de Lugo setaenta moravedis da moneda branca del rey don Fernando, a meatade por dia de Nadal et a meatade por dia de kallendas mayas; et non o comprindo asy commo dito he Goçalvo Sanches outorga que este vervo et renda que non valla et se tornen no cabidoo os ditos casares sen condiçon ninguna, et demays por sy et po-lla dita sua muller renuncia todo quanto dereyto en estos casares ha, et demays da por fiadores nos ditos setaenta moravedis et por devedores a cada un po-llo todo a dom Aras Peres, thesoreyro de Lugo, et a Lopo Rodrigues, coengo desse lugar, estes fiadores presentes et outorgantes et obligan por sy et por seus beens, et specialmente por-lla sua raçon das coençias, de o compriren asy. Et logo este Gonçalvo Sanches sobredito en presença de min, notario iadito, et das testemoyas que a fondo estan escritas, quitouse a o cabidoo et a os aniversarios da eglesia de Lugo da plaça que o chantres, don Aras Ferrnandes, avia na pobra de San Jullao, con todas suas erdades et dereyturas et pertenenças a montes et a fontes, et alur u quer que fossen et que a dita plaça perteeçessen, et renuçiou todo quanto dereyto en ella avia que nunca por sy nen por outro o podesse demandar en iuyço nen fora del, et si o pe-lla ventura demandasse el ou outro por el que non fosen sobre ello oydos, et por raçon dos aniversarios a que perteecia, ficou a tee-la en sua vida et dar d’ella cada anno çent moravedis da moneda del dom Fernando, a os aniversarios ou a aquel que os procurasse cada dia de Nadal. Et para esto comprir assy deu por fiadores et por devedores sub obligaçon de seus beens os sobreditos, thesoreyro, et Lopo Rodrigues, coengo, elles presentes et outorgantes.

Feyto foy esto era et dia sobredita presentes foron don Fernando Aras, dayan de Lugo; don Diego Ferrnandes, archidiacono de Deçon; don Pedro Ruys, juys; don Aras Peres, thesoreyro; Andres Peres et Alvar Dias, Lopo Rodrigues, Pedro Aras, Aras Peláez, coengos; Andreu Peres, Pedro Migueles, Domingo Eanes, Francisco Gilelmes, Fernando Aras, Iohan Peres, Iohan Dias, Affonso Rodrigues, Affonso Peres, coengos de aniverssario, et outros.

Eu Jacome Eanes, notario sobredito, a esto pressente foy et a rogo do dayam et do cabidoo et do dito Gonçalvo Sanches esta carta fiz esrivir en mina presença et puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).