GMH/ÍNDICE A-Z

1181
1468, febreiro, 11. Vilabade
Rui da Rigueira dóalle a Afonso de Martín media fanega de herdade en Santa María de Vilabade.

MADRID, AHN, Carp. 1336 (sen numerar na unidade de instalación), perg. orix., galego, cortesá, 175 x 195 mm.

Sabean quantos esta carta de donaçion viren como eu Ruy da Rigeyra outorgo et conosco que dou en pura donaçion firme et estable et valedera non revocable para senpre jamays por jur de herdade a vos Afonso de Martyn, meu parente, media fanega de herdade en Santa Maria de Vilavade a donde quer que ha vos por min achardes, a qual dita herdade me pertesçe por meus fillos et de Ynes Lopes, mina muller que foy, filla do arçediano de Deçon, que Dios aia; a qual dita herdade vos dou para senpre jamays por jur de vosa herdade a vos et a toda vosa vos et obrigo a min et a meus beens de vos la faser saa et de pas a todo tenpo, et renuçio todas las leys et foros et moniçipaes et a ley do engano et exepçion. Et eu, o dito Afonso de Martyn, que estou presente asy resçibo a dita herdade. Et esta dita herdade vos dou por amor de Deus et por vos faser boa obra para que fagades una casa. Et porque he verdad et non vena en duda nos as ditas partes rogamos a Diego de Çedron, notario, que firmase aqui seu nome.

Que foy feyta en Vilavade, a XI dias de febrero, ano del nasçemento de noso senor Jhesu Christo de mill et quatroçentos et sesenta et oyto anos.

Testemoyas que foron presentes: Ares de Martyn et Alvaro Rodrigues, morador en Souto Meyrille, et Ruy da Varreyra, et Juan da Regada, et outros.