GMH/ÍNDICE A-Z

219
1221/03/21*.
O mosteiro de Toxos Outos fai un pacto co crego Pedro Pérez no que este recibe do cenobio a herdade de Destros para labrala; o producto vaise dividir a medias entrámbalas partes.

B.- Tombo, f. 78r.

* Observacións: A data do documento non se corresponde co abadado de don Xoán Tudíniz. É moi posible que o copista se esquecese de copia-lo “L”, co que o documento pasaría así á data de 1221, cando este abade estaba á fronte do cenobio, o que dou por bo.

Placitus de Petro Petri, clerico, cum monasterio de plantatio de hereditate
de Destros.


Era Ma CCa <L> VIIIIa et quotum XIIo kalendas aprilis. Ego domno abbas Johanem Tudinci de Sancti Justi et omnis conuentum meum a uobis Petro Petri, clerico, et omnique uoci tue facimus nos a uobis pactum et placitum in solidos C roboratum ita quod nos damus a uobis a plantando nostra hereditate in Destros et uestra plantardis in ipsa quintana et ribas et riales de quantum ibi plantauerit uobis et omnique uoci uestre medietatem in pace et Sancti Justi medietatem in pace in secula.

Quod nisi impleuerimus pariamus superius dictam penam. Ego domno abbas Johani de Sancti Justi et omni conuentum manus nostras roboramus.

Q. p. f.: Pelagius zapateyro confirma.