GMH/ÍNDICE A-Z

042
1457

(17V)

-42-

Este dito día, mes4 e ano4 susoditos, ẽno porto de Rriãjo. En presençia de mj, Áluar Peres, / escriuano e notario, e testigos de yuso escriptos, et çétera, pareçeu presente Diego dos Santos, morador / ẽno dito porto, e diso que tomaua e tomou enfiado a Ferrnand Gomes de Castẽda, morador ẽ / Castẽda123, de mão e poder de Fernando de Catoyra, logartenẽte de juís, que lo tenja preso a pedi/mẽto de Áluaro da Egleia, morador ẽno dito porto, por rrasõ de çento e çinquoẽta morauidís / vellos que lle deuja, de que fiso juramẽto en forma de dereyto Juã da Hermjda, que / Deus aja; obligouse de o presentar fasta dja de Santa María de agosto primeyra que / vén o de trager testimoyo de como4 rrequireu aos herdeyros do dito Jon da Hermita ante / a justiça da terra e de como4 lle nõ cõpriron de dereyto ou de pagar de llano en / llano4; pedeuo por testimoyo o dito Ferrnand Gomes. E logo o dito Áluaro da Egleia lle / dou poder conprido ao dito Ferrnand Gomes para rrecabdar os ditos CL morauidís dos ditos / herdeyros e dar carta de pago e jnjuysjar, se neçesario for, e faser e deser e / rrasonar e procurar, et çétera. Carta firme. Testigos: Afonso Crespo, morador en Chãtada, e Pero / da Souereyra, morador en Sã Jurjo de Chãtada, e Juã d'Abuýn, morador en Rriãjo.

Físose para / o dito Ferrnand Gomes.

 

_______

4. Leva un trazo sobre a palabra.
123. Castẽda está escrito na marxe.