GMH/ÍNDICE A-Z

73

1310, xullo, 15. Vilamaior-Mondoñedo.
Macía Álvarez, racioneiro da Catedral de Mondoñedo, desembarga ó Cabido as casas que pertenceran a Roi García, chantre da mesma Catedral, sitas na rúa de Batitalas.
A, perg. de 140 x 245 mm. Letra semigótica.

Era de mill et ccc lviii annos xv dias de julio. Conoçuda cousa seia a quantos esta carta viren commo eu Maçia Aluares raçoeyro / de Mendonedo quito et desenbargo ao cabidoo de Mendonedo aquellas casas que foron do chantres don Ruy Garçia que son aqui en Vilamayor / que eu tiinna por rason de suçesson commo se departen da camara que foy de Lopo Dias en que agora mora Maria a Manca per mi ian dito Maçia / Aluares et commo vay pelo saydo a dereyto ferir enno canto da camara das casas de Johan Iauin pela estrema do muro desta dita / camara et do outro muro sobredito et sal ençima aa rua de Batitalas et fican ao cabidoo todas las outras casas con todas las aruores que y estan. / Et esta camara ia dita con sua plaça et con sou saydo digo eu Maçia Aluares que he mynna por conplas que o chantres don Ruy Garçia / et o archidiacono don Pedro Dias feseron et que a non meteron enna suçesson das deuanditas casas. Et os hommes boos do cabidoo disseron / que veesse deante o testamento do chantres sobredito et que saluo lles ficasse todo o sou dereyto se o enna dita camara con sou saydo / auyan. Testemoyas: Lopo Dias de Cordido. Affonso Peres et Johan de Lanços clerigos de Valcarria. Gonçaluo Eanes çidadao de Vilamayor et / Affonso Peres cuyrmao do dito Garçia Aluares. Et eu Pedro Eanes notario publico jurado dado do bispo en Vilamayor / a todo isto presente fuy et a rogo das partes esta carta scriui pera o cabidoo sobredito et puge y meu signo en testemoyo de verdade. ( Signo, no que se le: Signum Iohannis notarii Vilamayor).

(Reverso):
A. 41.M. x n. 62. Desenbargo al cabildo de vna cassa en la calle de Batitalas. Casas do cabidoo.