GMH/ÍNDICE A-Z

080
1457

-80-

Rrequirimento.

En Rriãjo, XXXJ días de agosto, ano4 dito. Tomou testimoyo Sueyro Gomes e rrequireu a Jon de / Vendosar de Biluão que el nẽ outro algũu por el nõ salgase sardjña ẽno dito porto, por/que o nõ pode faser segundo a hermẽdade244 e contrabto que este lugar tẽ cõ Padrõ, e segũdo as ordenãças / feytas por el ẽno dito porto fasta ser pasado dja de Sã Mjgell, protestãdo que caýse ẽnas penas4 / en este caso ordenadas porlo dito porto e que perdese a sardina245, por quanto lle avía dito que se quería entre/meter de a salgar. Rrespondeu que el nẽ outro por el nõ la salgaua nẽ ẽtẽdía salgar fasta / o dito dja. Testigos: Ferrnando de Catoyra e Vasco de Lees e Lopo4 de Goyãas. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
244. Escribiu primeiro hre e despois trazou o m sobre o e.
245. Está escrito con abreviatura de er.