GMH/ÍNDICE A-Z

086
1457

-86-

Carta de pago.

Este dja, ẽno dito lugar, Garçía Mjgés, sastre, outorgou carta de pago e / de fin e quitamẽto a Sueyro Gomes de Soutomayor, que presente estaua, / de CCXL morauidís vellos que deuja ao dito Garçía Mjgés de que tyña seu alua, / firmado de seu nome4, que quedou de lle tornar e entregar e dou / por njgũd, por quanto llos quitaua e daua263 e fasja / deles graça por rrasõ do foro que aq abaixo lle fasía. Carta firme, / et çétera. Testigos: Jon Bjdal de Rriãjo e Ferrnand Munjs de Deyra, morador ẽna / freigresja de Sã Viçenço de Çespoõ, e Jon do Sisto, criadori de Sueyro Gomes. //

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
263. Despois está riscado de graça.