GMH/ÍNDICE A-Z

031
1457

-31-

Este dja o dito señor Sueyro Gomes se obligou4 que se nõ dese os ditos morauidís ao dito Pero / Cruu4 ao dito praso, de[ue]104 dar a dita súa moller en cada ano4 outra tãta rrẽta de pã e vjno / como4 ouvese ẽno dito lugar. Testigos: os ditos. //

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
104. Está escrito de.