GMH/ÍNDICE A-Z

b
xullo, 13

Afonso García dá por pagadas as cen pedras grandes traídas do Val de Gola, que pagará a 3 mrs. cada unha. (fol. 58v)

\A XIII de jullyo Afonso Garçia se outorgou por pago das çen pedras grandes que lle trouxeron os ditos Pero de Reça e Rodrigo das Eiroaas contiundas en este contrauto, que jasian en Val de Gola, de que lle avya de dar tres .- de cada huna. Tests. Rodrigo Gago e Joan do Bouteiro./