GMH/ÍNDICE A-Z

016
1457

Demanda.

Este dja pareçeu Jon Peres da Pera do Outeyro, puso por demãda a Jon do Barral, / morador en Santa Coõba, que por quanto o dito Johán do Barral teẽ herdades ẽna fregresja de Santa / María d'Asados que estã jũtas e nũca forõ partidas, de que el ha súa parte, / como4 yrmão e herdeiro ẽnas ditas herdades, que porque las quere vender e arrẽdar / a outros, que lle perteesçen a el como4 yrmão tãto por tãto, que pedja ao dito / juís que apremjase ao dito Jon do Barral que las dese tãto por tãto; o dito / Jon do Barral diso que lle negaua o que desja, que nũca forã partidas e que o que / teẽ79 e posee80 que he seu por partiçõ e que entẽde aver máys da dita herdade / por vedraños. E logo o dito Jon Peres diso que llo deixaua en seu juramẽto de/çesorio; fiso juramẽto en forma deujda, demãdou praso e o dito juís lle / mãdou que viese para a primeyra abdiẽçia, e mãdou ao dito Jon Peres que trouxese / os artículos por donde fose pregũtado. Testigos: Afonso Djas e Diego Garçía e Andreu / Peres de Rrianjo. //

______

4. Leva un trazo sobre a palabra.
79. Primeiro escribiu teeds con trazo por riba e despois riscou ds.
80. Riscou un s ó final pero quedou o trazo, innecesario trala corrección.