GMH/ÍNDICE A-Z

059
1457

-59-

Ẽnos ditos paaços, XVIIJº djas do dito mes de julljo, ano4 dito. Este dja Rroý Mariño, / o Moço, así como4 verdadeyro padrõ que diso que era171 / dos dous quartos dos tres quartos cõ cura do benefiçio de Santa María d'Isorna / e diso que presẽtaua e presentou os ditos dous quartos cõ cura que lle pertẽesçen / ẽno dito172 benefiçio por seu patrimonjo, por si e en nome4 de súa moller, / en Lopo4 d'Argũde, clérigo, fillo quarto de Rroý Ferrnandes d'Argũde, clérigo ydonjo; pre/sẽtou para ante o señor deã ou seus vicarios o(o)u outro que de dereyto deua, fiso / juramẽto sóbrela crus4 en forma que nõ avía rreçebjdo cousa tocãte / a sjmonja. E o dito clérigo que presente estaua rreçebeu a dita presẽtaçõ / e fiso juramẽto en forma de dereyto çerca da sjmonja, et çétera. Outorgou / carta de presentaçõ firme et çétera. Testigos: Jon Mariño de Soutomayor, arçidiano4 / de rreýña, e Gonçaluo Mariño e Jon Mariño, escudeyros.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
171. Despois está riscado diso que presẽtaua e presẽ/tou.
172. Escribiu ẽnos ditos e riscou os s.