GMH/ÍNDICE A-Z

166
1457

-166-

O dito Rroý de Mõtãos, jurado e pregũtado, et çétera551.

__________

551. A nota interrómpese neste punto e queda un espacio en branco ó longo de sete liñas aproximadamente (2,5 cm.).