GMH/ÍNDICE A-Z

175
1457

-175-

(6R)

En VIIJº djas do dito mes de nouẽbro de LVIJ. Çerca da dita grãja pare/çeu o dito dõ abade e diso que, por quanto Jon Boo avía posto couto e ẽbargo / en hũa súa herdade que el tijña labrada abaixo da dita grãja que / chamã          57, da qual el avía LX, LXXX, C anos4 que o dito moesteyro / tijna o jur e posesiõ, que por ende4 que el alçaua e quitaua o dito couto / e enbargo en quanto podía e de dereyto deuja597; e fiador598 á mão quedou / logo (a) Ares de Treytes para conprir de dereyto ante o señor arçobispo ou ante / que(e)n cõ dereyto deuese; estando a elo presente Áluaro d'Oallo, mayordomo, / et çétera. Testigos: Gonçaluo Mariño e Pero Mariño e Fernando de Sauastres, criados do dito / dõ abade599.//

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
57. Deixou un espacio en branco.
597. Despois está riscada unha palabra.
598. Un trazo parece riscar ja e fiador, pero así a lectura carece de sentido
599. A nota remata aquí e o resto do folio está en branco. Hai dúas liñas de mans distintas ó fondo da páxina; pódese ler Senores benefiçiados e omes honrrados da cib. / Como nós Afón Peres.