GMH/ÍNDICE A-Z

294

xuño, 5

Afonso de Paredes retira toda querela contra Fernando de Ares. (fol. 93)

Loys Gonçalves.

En este día, ennas casas de Loys Gonçalves juis, Afonso de Paredes feso juramento en forma de nonca querellar nen acusar a Fernan d’Ares por rason da querella que del avya dado sobre rason dos mrs. que lle tomara e perdoulle enno amor etç. de deus etç. e deulle seguro etç. Tests. Contrauto forte e firme etç. Tests. Loys Gonçalves et Rodrigo de Sandoval et Gomes Ares. (fol. 93)