GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D156
1459, maio, 6
Gonzalo de Calvos declara baixo xuramento que non debe máis de 40 mrs. dun salario que se lle reclama. (fol. 46v)

Gonçalvo de Calvos.

A seys dias de mayo en Ourense, o dito Gonçalvo de Calvos diso que en soltando o dito juramento que lle demandado porlo dito (Gonçalvo)* Afonso (diso)* Micaroçinas, diso que lle devía qoreenta mrs. vellos et non mays de toda a dita soldada. Tests. Joan de Padilla et Joan (C)adrado.