GMH/ÍNDICE A-Z

D190
1459, maio, 16
Os alcaldes conceden prazo dun día a Gonzalo de Amoeiro e a Xoán Afonso de Tenoiro para probaren a demanda dun xibón. (fol. 59)

Gonçalvo d’Amoeyro.

A XVI de mayo en Ourense, enna dita praça do Canpo, audiençia da terça, os ditos alcalldes reçeberon a prova a Gonçalvo d’Amo[e]yro et a Joan Afonso de Tenoyro de huun gibon que lle demandava et que ficara de lle dar et que o provasen de manaa en todo o día por juramento que feseron de kalonya. Tests. os sobre ditos.