GMH/ÍNDICE A-Z

D48
1459, marzo, 30
Outro mandamento semellante a Tareixa Pérez para que se aveña con Afonso, barbeiro, sobre a alcabala do coiro e sebo. (fol. 20)

Afonso barbeiro.

En este día e por estes tests. mandaron a Tereija Peres que ata (de)* terçeiro /dia\ (mañaa)* se aveese con Afonso barbeiro da alcavala de coiros et sevo, senon que vese faser (en este dito)* ao dito termino juramento. (fol. 20)