GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D70
1459, abril, 12
Os alcaldes citan a Afonso, ferrador, para prestar xuramento. (fol. 26)
En este día et por estes tests. os ditos alcalldes mandaron Afonso ferrador que o juramento que sacaran a pedimento do dito abade que o veese soltando doje a terçeiro dia sopena de seysçentos mrs. (fol. 26)