GMH/ÍNDICE A-Z

797
1379, xullo, 1. Lugo
Frei Pedro López, bispo de Lugo, con outorgamento do Cabido, anexa o préstamo de San Pedro de Líncora e o de San Pedro de Martul; ademais, anexa diversas propiedades á mesa do deán. Este e o Cabido levarán as rendas de todo iso e comprométense a ter diversos sufraxios polas almas dos que doaron as devanditas propiedades.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 24v; incluído en: 1416-XI-26, Carp. 1335/14.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos don frey Pedro Lopes da orden dos preegadores por la gracia de Deus et da Santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, con outorgamento de dom Iohan Afonso, dayan da nosa iglesia de Lugo, et das persoas et coengos desta iglesia que son presentes et outorgantes, entendendo que he prol et saude de nosa alma anexamos a a mesa de vos, os ditos dayan et cabidoo, o prestamo de Sant Pedro de Lincora et o prestamo de Sant Pedro de Martur, segundo que o nos agora usamos, con as duas partes da dita iglesia et con todos los caseyros et herdades et caneyros que nos y agora teemos et usamos; o qual prestamo de Sant Pedro de Lincora nos, o dito sennor obispo, escambeamos convosco o dito dayan et cabidoo, segundo he conteudo en hun contracto que entre nos et vos he feyto sobrello. Item vos dou logo et anexmo mays a a dita vosa mesa, hun casal de herdade que he en Buratae que foy de Afonso Rodrigues, et a meatade da leyra do castineyro que ias açerca dos castros de Marçelle, et a herdade de Vila Mayor de Adae que foy do dito Afonso Rodrigues, et a herdade de Vila Çedoe, et do Castro, et o casal de Barbeyn que foy de Tareyia Afonso, et os casares de Tavoelles que foron de Tareyia Pellaes, et os paaços et herdades de Santa Maria de Ferroe que foron de Maria Ferrnandes et de Vaasco Peres de Rodeyro con as herdades regaengas et huna casa que ora esta a o Campo en que ora mora Tareyia Gonçalves, et a meatade da casa menos a diçima da dita meatade que esta enna dita rua do Campo a par da dita casa en que mora a dita Tareyia Gonçalves, et a outra meatadae d’outra casa en que mora Arias Peres, correeyro, que esta na rua da Ferraria, et a quarta da outra casa en que suya morar Dominga Tolodra, que esta a par da casa en que ora mora Gonçalvo Peres, correeyro, segundo que estos ditos bees et casas et herdades agora usava et tragia don Ruy Gonçalves, mestrescola de Lugo, a a tal condiçon et maneyra que vos, os ditos dayan et cabidoo, et vosos susçesores aiades et levedes logo para senpre iamays as rendas et dereyturas et pensoes et tributos et disimos et foros dos ditos prestamos de Sant Pedro de Lincora et de Martur, et dos ditos herdamentos et casares et casas et iures et dereyturas delles que vos damos segundo dito he, et que façades et seiades teudos de yr de cada anno por senpre vos et vosos subçesores en dia de Sant Pedro, que he enno mes d’agosto, a o moesteyro de Sant Domingo de Lugo a a seyda das vesperas, et digades enno dito moesteyro a vigilia dos finados con vespera et con tres liçoes et laudes, et hun responso cantado a a seyda della, et vaiades en outro dia de Sant Domingo a o dito moesteyro a a seyda da prima et digades ou façades y diser ennor altar do dito moesteyro huna misa de requien cantada, et hun responso cantado a a seyda della, et repartades entre vos enno dito dia de Sant Domingo quando fordes a vespera çen moravedis, et en outro dia a a missa dusentos moravedis, et dedes a os frayres do convento do dito moesteyro dusentos moravedis para pitança enno dito dia de Sant Domingo, et a os frayres de Sant Françisco çen moravedis; et os ditos frayres dos ditos moesteyros seian teudos de diser enno dito moesteyro de Sant Domingo a vigilia dos finados enno dito dia de Sant Domingo, et hun responso cantado a a seyda della, cada convento sua vigilia ende vespera do dia que ouveron a diser as ditas misas, et en outro dia do dia de Sant Domingo que digan os frayres de Sant Françisco huna misa cantada et hun responso cantado a a seyda della, et os frayres do dito moesteyro de Sant Domingo que digan outra misa cantada con seu responso enno outro dia seguente, segundo dito he, de maneyra que seian tres missas cantadas en tres dias continuus huuns pus outros, et que dedes a obispo de Lugo se ala for a estas oras çento et çinquaenta moravedis, et se ala non for que aiades vos, o dito dayan et cabidoo, a meatade destes CL moravedis et os frayres do dito moesteyro de Sant Domingo de Lugo a outra meatade. Et que dedes mays a os clerigos de misa, que diseren misa enno dito moesteyro de Sant Domingo enno outro dia de Sant Domingo d’agosto, dous moravedis a cada hun por nosa alma et de todos aquelles a que somos teudo. Et non querendo o dayan et cabidoo desta iglesia de Lugo yr a estas ditas oras de suso declaradas ou cada huuns delles, et tan ben os frayres do dito moesteyro de San Françisco, que estes moravedis que se tornen a o convento do dito moesteyro de Sant Domingo de Lugo que os aia enna maneyra que dita he. Et outrosy que dedes mays a as donnas do moesteyro de Santa Maria a Nova desta çiudade de Lugo de cada anno por lo dito dia de Sant Domingo para aiuda de pagar a capela que nos fesemos enno dito moesteyro de Sant Domingo dusentos et çinquaenta moravedis, et as ditas donnas do dito moesteyro que seian teudas a diser vigilia enno dito seu moesteyro en outro dia de Sant Domingo, et logo enno outro dia seguente que faça y diser huna misa cantada segundo que o dito cabidoo et frayres dos conventos dos ditos moesteyros an a diser. Et estes moravedis avedes a pagar segundo dito he por los froytos et disimos et rendas et dereyturas dos ditos prestamos de Sant Pedro de Lincora et de Sant Pedro de Martur, et se mays valueren et renderen que seian de vos o dito dayan et cabidoo. Et estos ditos prestamos avemos a teer nos, o dito sennor obispo, et a pagar os ditos moravedis, et depoys de nos se nos vençer de dias don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça, que os tenna et pague todos estes moravedis que asy avedes a repartir entre vos et os ditos moesteyros de cada anno por la maneyra et condiçoes que ditas son, et por los ditos bees rayses et casas que vos damos et anexamos commo dito he por los ditos novos et alugueyros delles segundo estan scriptos et declarados de suso con estes ditos prestamos de Lincora et de Martur vos, o dito dayan, et cabidoo et vosos susçesores avedes a faser enna dita iglesia de Lugo cada anno çinquo proçisoes, cada proçison con huna misa de aniversario cantada en outro dia, por nosa alma et d’aquelles a que nos somos teudo en esta maneyra: huna proçison con sua misa et aniversario, segundo dito he, por dia de Sant Thomas que he enno mes de março, et outra por dia de Sant Pedro de Cathedra que he no mes de fevreyro, et outra en dia de Sant Pedro Marter, et outra por la trasladaçon de Sant Domingo que he en mayo, et outra por lo dia de Sant Domingo que he enno mes d’agosto; et dardes et repartirdes para elo entre vos et aquelles que foren a as ditas proçisoes de cada anno viinte et çinquo moravedis por cada huna et a aqueles que veeren a os matiis destas festas sobreditas quise moravedis, et aqueles que estaren a a misa do aniversario de cada proçison des moravedis, que montan asy cada porçison con sua misa et aniversario çinquaenta moravedis, et estes moravedis destas ditas proçisoes et aniversarios de suso scriptas avedes a destribuyr et repartir entre vos, o dito cabidoo, segundo esta ordenado et declarado ennos contractos que son scriptos enno livro novo dos aniversarios desta dita iglesia de Lugo. Et estes herdamentos et bees rayses de suso declarados para as ditas proçisoes ha de teer don Ruy Gonçalves, mestrescola de Lugo, en sua vida et el que seia teudo a pagar por elles os moravedis das ditas proçisoes de cada huna, segundo dito he, et non pagando os moravedis de cada proçison o dia della que por ese miismo feyto non tenna as ditas herdades et posisoes nen huse dellas. Et desto todo o dito sennor obispo et dayan et cabidoo rogaron et mandaron a min Gonçalvo Peres, notario susbcripto, que feçesse desto publico et publicos instromentos quantos et quaes comprissen en esta rason signados de meu signal.

Feytos en Lugo, primeyro dia do mes de iullio, era de mill et quatroçentos et dez et sete annos.

Testemoyas que foron presentes: don Johan Afonso, dayan de Lugo; don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; don Pedro Arias de Parrega, arçidiago de Neyra; don Lopo Eanes, arçidiago de Sarrea; don Diego Gomes, thesoreyro de Lugo, et Thomas Gonçalves, Fernan Peres, Afonso Fernandes, et Arias Fernandes, coengos de Lugo; frey Fernando Fernandes, guardian de San Françisco de Lugo, et frey Fernando de San Cosmede, seu companeyro, et Afonso Lopes d’Aguiar, et Iohan Fernandes, camareyro do dito sennor obispo ts., et outros.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo por lo obispo desse lugar, a esto todo en commo dito he con as ditas testemoyas chamado et rogado presente foy, et a rogo et mandado do dito sennor obispo et de seu cabidoo aqui fis scrivir este contracto et puge aqui meu signal.

Materias

altar; anexión; aniversario; aniversario; árbore; arcediago; arquivo; beneficio; cabido; camareiro; capela; casas; caseiro; castiñeiro; castro; cóengo; comida; construción; convento; correeiro; crego; deán; décimos; dignidades; diócese; distribución; dominica; dominico; familiar; festa; fidalgo; fidalgo; frade; franciscano; fundación; gardián; horas; labrego; leira; libro dos aniversarios; licenza; linde; liturxia; marabedí; mesa bispal; mesa capitular; mestrescola; misa; monxa; mosteiro; muller; notario; orde dos Irmáns Menores; orde dos Predicadores; pazo; permuta; pesqueira; pitanza; prebenda; prestimonio; procesión; reguengo; responso; rúa; tributos; vixilia; bispo

Persoas

Afonso Fernández, cóengo de Lugo; Afonso López de Aguiar; Afonso Rodríguez; Ares Fernández, cóengo de Lugo; Ares Pérez, correeiro; Diego Gómez, tesoureiro de Lugo; Dominga Tolodra; Fernando Pérez, cóengo de Lugo; frei Fernando de San Cosme, frade; frei Fernando Fernández, gardián de San Francisco de Lugo; Gonzalo Pérez, correeiro; Gonzalo Pérez, notario; Lopo Eanes, arcediago de Sarria; Maria Fernández; Pedro Ares de Parga, arcediago de Neira; Roi Afonso, arcediago de Deza; Roi González, mestrescola de Lugo; Tareixa Afonso; Tareixa González; Tareixa Paez; Tomé González, cóengo de Lugo; Vasco Pérez de Rodeiro, fidalgo; Xoán Afonso, deán de Lugo; Xoán Fernández, camareiro; Pedro López de Aguiar, bispo de Lugo

Outros

Lugo, bispado; San Domingos de Lugo, convento; San Francisco de Lugo, convento; Santa María a Nova de Lugo, convento; Lugo, cabido

Lugares

Aguiar, terra, antiga xurisdición; Barbaín; Buratai; Castineyro, leira; Castro; Deza, arcediagado; Ferroi, Santa María; Líncora, San Pedro; Lugo; Manán, San Cosme; Martul, San Pedro; Neira, antiga xurisdición e arcediagado; Parga, antiga xurisdición; Rodeiro, antiga xurisdición; Roma; Sarria; Taboelle; Vila Çedoe; Vilamaior