GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos do arquivo da catedral de Ourense (1289-1399)

404
1377, abril, 27
encomenda

Pedro Rosel, cóengo, comendador da orde do Santo Sepulcro, entrégalle en encomenda a don Pedro, conde de Trastámara, Lemos e Sarria, todos os lugares que pertencen á dita orde en Terra de Orcellón e de Cusanca.

ACOu, Escrituras XIV, 46

Sabean quantos esta carta viren que nos frey Pedro Rosel coengo da (...) prior do que ha ordeen do Santo Sepulcro ha en Castella e en Portugal e (...) e en Navarre, en nomme e en vos da dita ordeen do Sepulcro damos e outorgamos en comenda e en garda a vos ho conde don Pedro de Trastamara et de Lemos e de Sarria todas las cousas que a dita ordeen ha en terra d’Orzellon e de Cusanca e por todos los outros lugares que aa dita ordeen perteesçen et per teençer deven de dereito enno reigno de Galiza, que vos seiades ende de todo nosso comendeyro de gardar e anparar e deffender nos e o comendador en Galisa e freyres e os beens da dita ordeen sigundo que o anpararon e teveron (en \seu/ poder) e en garda os anteçesores que teveron dante a dita comenda. Esto vos damos en garda e en comenda por toda vosa vida por tal pleito e por tal condiçon que vos non aiades vasallos nen queyrades que os aia outro cavalleyro nen escudeyro nen dona nen donzella nen outro omme poderosso, vasallos nen amos benfeitados ennos nossos coutos nen ennos nosos cassares nen ennas nossas erdades que son da dita orden. Et outrosy se vos y poserdes en voso nome defendedor alguun que seia por mandado e outorgamento do comendador que for ao tenpo e que nos defendades con todo esto. Et outrosy que nos anparedes e que non leixedes levar aos escudeyros que som naturaes d’Astureses as colleitas desse lugar en diñeiros, salvo ende quando venan comer por seus corpos sigundo que o y ouveren sen maliçia. Et outrosy quando vieren moedas ou pedidos del rey en terra d’Orzellon e de Cussanca que o comendador que pelo tenpo for que vos dé dous jurados de cada friguesia en que acaesçer. Et vos e os outros que vos andaren ou aqueles que as ouveren de aver e de recaudar que as levedes ou leven cada hu lle las dessen os ditos jurados e que non seiades nen seian os outros que y por vos andaren tiudos de levar dos nosos ommees desemos nen reenduras de moedas nen de pedidos. Et outrosy que non non leven moeda nen pedido dos nosos moordomos nen dos nossos colaços nen dos nosos pannos sagrados das nosas casas. Et outrosi que seia senpre por vos e por aqueles que por vos andaren agardados e ben tiudos os nosos privillegios e liberdades que avemos dos reys sigundo que en elles he contiudo, e todas las outras cousas sobre ditas. Et que os comendadores que pelo tenpo foren e os freyres seian de vos amados e onrrados e anparados por vos e pelos que por vos andaren. Et quando acaesçer pasamento de cada huun dos comendadores que vos ou aqueles que por vos andaren que garden e anparen e defendan aos nosos fraires con aquelo que y ouver e os non desapoderen de nihuna cousa nen lles faça força nen torto nen desaguisado alguun. Et por esto que vos den de cada anno os nosos vasallos por dia de Anno Novo mill mrs. de diñeiros brancos de des diñeiros cada mr. desta moeda husavyl, e que aiades de mays des moyos de çenteo por medida d’Orzellon en nosa tulla de Cusanca et que aiades dous çeramiis de çevada cada anno enno mes de agosto en cada anno dos nosos vasallos da dita orden. Et que lles non demandedes nen peçades nen levedes nen aquel nen aquelles que y por vos andaren outras cousas ninhunas. Et eu o dito conde don Pedro asi o resçebo e outorgo e prometo a deus e a vos o dito prior de conplir e agardar todas estas cousas e cada huna dellas que en esta carta son contiudas. Et he posto que a parte que contra esto pasar quiser e o non conplir e agardar que peite por ende ha outra parte que o conplir e agardar e en ello estever por nomme de penna e de interese mill mrs. da boa moeda e aa voz del rey outros tantos e esta carta e todo o que en ela he contiudo fique firme e valla para senpre. Et desto as ditas partes mandaron a min dito notario que feçesse ende duas carta anbas em huun tenor e dese a cada dellas a sua. Feita a carta en Ourense, viinte e sete dias de abril, era de mill e quatroçentos e quinse annos. Testemunyas que a esto foron presentes don Garçia Rodrigues deam d’Ourense, Lourenço Anes de Lugo clerigo e Diego Lopes de Lemos.

Et eu Martin Gonçalves publico notario d’Ourense por lo bispo e por la igleia desse lugar que a esto presente foy e en miña presença o fiz escrivyr e meu nomme e meu signal aqui fez en testemonyo de verdade que tal.

Et vay escripto entre regloes u diz ‘en’. Et outrossy vay escripto sobre raso hu diz ‘vossa vida’ et non lle enpeezca.

(sinal)