GMH/ÍNDICE A-Z

240
1004/ 80 / 31
O frade Cresconio fai unha relación dos vinatarios, lenzarios, laboratores e mallatos das decanías de santa Cruz, Canedo, Cutario, Oucelle, Barra e Pena, e da cantidade de viño que estes lle deben ó mosteiro de Celanova como pagamento anual.
TC, fols. 86r. - 87r.
Era XL II post Millesima, II Kalendas Setembris.

Tunc notavit ego frater Cresconio vinatarios de sancta Cruce qui ducant vinum pro ad monasterio. De villa de Bovatella, Guntino sestarios XV, Eirigo sestarios XV, Ascarico sestarios XIII, Avedon sestarios XII, Adegisio sestarios X, Randemiro sestarios VIIII, Ambrosio sestarios VI, Marcello sestarios VI, Randemiro filio de Ascarico sestarios VIII, Froia sestarios VI, Oliti filio de Fredon vinatario integro de antanno, et dem ogano sestarios XXX. Sub uno vinatarios de Bovatella XI et vino sestarios C XXXIIII. Et vinum quod sic abent istos vinatarios ad-/-ducere de vinaduria et de nostras vineas sestarios XXII. Vinum quos sic abent aducere lenzarios de sancta Cruce de nostras vineas sestarios LVI. Iuniores sic de sancta Cruce qui ducant vinum de nostras vineas sestarios modios XXV, et que ducant illos monacos de iuri monasterio de sancta Cruce sub uno vino pro ad monasterio sestarios CC, de sancta Cruce modios CCC XXXVII. Istum vinum abent illum adducere per manum de fratre Ariulfo et de suo gasaliane Ranemiro Ruderiquiz, et de illis monachis per manum de magister Busiano et de Lalli. Vinatarios de Ablucinios de Parata, Avedon modios X, Aregito modios VIII, Dulcidio X, Ioacino filio de Ketoi modios V, alio Ioacino modios VIII, Baltario modios VII. De Avellaneta sic vinatarios, Gunterico modios XV. De Cornocios, de Servando et suo filio modios VI, de hereditate de Sereno modios VI, de hereditate de Froia de Bovata modios X, sub uno vinum de vinatarios modios LXX VIII, et de vinaduria modios XIII. Tunc notavimus homines de Orbani lenzarios qui ducant vinum de vinadaria de nostras vineas modios XXXVI. Item iuniores qui ducant vinum sic de vestras vineas modios LI, ducant istum vinum per manum de Froia et de Ordonio pro ad monasterio. De Fraxeneto lenzarios qui ducant vinum pro ad monasterio de vineas domnigas modios LXXI. Istum vinum ducant illi per manum de Froila Gaviniz et de Fafila Bene Andrias pro ad monasterio. Iuniores sic de Cambario, de Fraxineto, de Cambeo, de Bovata, de Tamaliancos, ducant vinum de nostras vineas modios XXVI. De Alva lenzarios qui ducant vinum de vinaduria de nostras vineas modios XVI. Lenzarios de Mora de Fonsini vinum de vinadiria de nostras vineas modios X. Iuniores de Taxaria qui ducant vinum de nostras vineas pro ad monasterio modios XIII. Iuniores de Ogeni qui ducant vinum pro ad monasterio modios XII. De Laurario, de Amonario iuniores qui ducant vinum pro ad monasterio modios VI. De Soveraria iuniores qui sic ducant vinum de nostras vineas, sic de Arbori, sic de Barvantes, de Nandulfi, de Guntemiri, de Parata modios XVIII. Abet frater Munnio vinum adducere cum suos gasalianes et cum suos homines pro ad monasterio de vineas modios CC XV, vinum de vinatarios modios LXL VIII. Alium vinum de nostras vineas quod ducant illos malatos quos mandat Nuno Vermudiz, ut eis illum dederint modios C. Vinatarios de Barra, Ragemiro sestarios XII de vinadiria II, Somarico sestarios VIII de vinadiria II, Pepi modios VIII de vinadiria II, Sisnando modios X de vinadiria II, Guntino sestarios VIII de vinadiria II, Piniolo sestarios VIII de vinadiria II, Aldias sestarios VIII de vinadiria II, Agero sestarios X de vinadiria II, Baronza sestariosX de vinadiria II, Gulderes de Alareisso modios X de vinadiria II, sub uno vinum de vinatarios sestarios LXXX II, de vinadiria XX. De villa Pubini ducant iuniores vinum de nostras vineas modios LXX, lenzarios de cutario de Villarnaci qui ducant vinumde nostras vineas de cutario modios XXX. Iuniores de Bovata qui ducant vinum, sic de cutario modios XXVII, sub uno vinum quod abet adducere frater Vimara vinum modios LXII. Alios homines quos tenet frater Donon in suo iure, et abet vinum adducere de nostras vineas cum eis de Albani per manum de Vimara modios XX. Vinatarios de Pinna, id est Arias modios X de vinadiria II, Teudula modios X de vinadiria II, Setto modio I, Eita modios V de vinaduria II, Datino modios X de vinaduria II, Sisiverto modios VI, de vinaduria I. Qui tenuerit hereditatem de Apregon det inde modios VI, dent de illa villa de Eirigo, det inde Savarico modios X de vinaduria II. Sub uno vinum de vinatarios modios LXII, de vinaduria IIX. Sic laboratores de Pinna qui sic ducant vinum de nostras vineas per manum de frater Riquila et de suos cussores vinum modios XXXI // Lenzarios de illa parte Minei unde ad monasterium non ducent lenzum et karnarium, sub unos lenzos LII, et karnarios LII. Vinum de sancta Cruce cum suos vinatarios. Vinum de Caneto cum suos vinatarios et cum suas vineas, et vinum de Cutario sic et de Ocelli, et de vinatarios de Barra sive et de Pinna et de suos vinatarios sub uno de istas deganeas pro ad monasterium modios mille CC LXVI.

Materias

alimentos; canon foral; carneiro; decanía; doente; familia; fillo; gando; granxa; granxeiro; labrego; lenzo; lingua; medidas; mestre; monxe; mordomo; mosteiro; pagamento; pai; panos; río; servizalías; servo; tecedor; transporte; tributos; viña; viñateiro; viño; xurisdición

Persoas

Abedón, viñateiro; Adexisio, viñateiro; Aldias, viñateiro; Ambrosio, viñateiro; Ares, viñateiro; Ariúlfo, monxe; Árxito, viñateiro; Ascarico, viñateiro; Axerico, viñateiro; Áxero, viñateiro; Baltario, viñateiro; Baronza, viñateiro; Cresconio, preposito de Celanova; Dadino, viñateiro; Dono, monxe; Dulcidio, viñateiro; Eita, viñateiro; Fáfila Ben André; Fredo, viñateiro; Froia de Bóveda, viñateiro; Froia, viñateiro; Froila Gavínez; Guímara, monxe; Guímara, viñateiro; Guldres de Allariz, viñateiro; Gunderico, viñateiro; Guntiño, viñateiro; Lalo; Marcelo, viñateiro; mestre Busiano; Munio, monxe; Nuno Vermúdez; Olide, viñateiro; Ordoño, viñateiro; Pepe, viñateiro; Piñolo, viñateiro; Quetoi; Raimiro, viñateiro; Ramiro Rodrigo, mordomo; Randemiro, viñateiro; Ríquila, monxe; Sabarico; Sereno, viñateiro; Servando, viñateiro; Seto, viñateiro; Siseberto, viñateiro; Sisnando, viñateiro; Somarico, viñateiro; Téudila, viñateiro; Xoaquín, viñateiro

Outros

San Salvador de Celanova, mosteiro

Lugares

Abeleda; Abruciños; Albán; Amoeiro; Arbor; Bande; Barra, A; Barvantes; Bobadela; Bóveda; Cambario; Cambeo; Canedo, San Miguel; Freixeiro; Guntimil; Loureiro; Miño, río; Nandulfi; Ogeni; Orbán; Parada; Pinna; Pubini; Santa Cruz; Soveraria; Tamallancos; Teixeira, A; Ucelle; Vilarnaz