GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

154
1457

-154-

Este día, o dito Ferrnand de Deyra, jurado e pregũtado, et çétera, diso que sabía / que o dito moesteyro de Sã Justo tijña dous casaas d'erdade en Ferreyros, cõ herda[des]508 / e chantados, e que ybã a mõtes e a fontes cõ súas perteẽsças, e / que os ditos casaas tijñã hũu agro ẽno Coado, que nõ sabía a [donde]508 / chega nẽ donde nõ. Jtem máis diso e decrarou que enten[dja]508 que o [lugar]508 / de Agueyros que nõ sabía cujo era nẽ cujo nõ, pero que entendja [que]508 / segũdo Sã Justo herdaua ẽno lugar de Ferreyros, a mõtes e a fontes, que / así erdaua ẽno dito lugar e que máys delo4 nõ sabía.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
508. Tinta borrada polo desgaste do papel.