GMH/ÍNDICE A-Z

179
1457

-179-

Ẽna agra de Ferreyros, VJ días do dito mes, ano4 dito. Pareçeu Jon Vjnagre, vesiño de Noya, e diso que, / por quanto610 a el feyto entẽder que algúos de Noya tragíã sal de Noya en bestias a A/gueyros, que el que nõ era en elo nẽ lle prasja delo e que por ende que protestaua / que os que o tragíã fosẽ tiúdos a todo quanto dapno4 lle viese sobre elo, et çétera. Testigos: / Alberte de Vilela, clérigo, e Ares de Treytes e Martjn de Dorrõ.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
610. Despois está riscada unha palabra.