GMH/ÍNDICE A-Z

730
1373, xaneiro, 12. Lugo
O deán e o Cabido afóranlles a Leonor González e aos seus dous fillos a herdade da igrexa de Lugo nas freguesías de San Pedro de Arcos e Santa María de Sobrada por renda anual de nove oitavas de pan.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 12v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Roy Ferrnandes, dayan de Lugo, et amiistrador do mes de iunyo en terra d’Aguiar, et o cabidoo da iglesia de Lugo, damos a vos Lionor Gonçalves, filla de Gonçalvo Rodrigues de Revordelo, aforo et avervo et a vosos fillos, Fernan Rodrigues et Roy Ferrnandes, por en vida de vos todos tres, a herdade que a iglesia de Lugo ha sub signos de San Pedro d’Arcos et de Santa Maria de Sobrada con suas pertenenças et dereyturas, a qual herdade soya teer Pedro Afonso, arcipreste de Aguiar que foy, en enta maneyra conven a saber que vos, a dita Lionor Gonçalves, tennades a dita herdade en vosa vida et depoys de voso finamento que a tennades vos, os ditos Fernan Rodrigues et Roy Ferrnandes en vosa vida de meo a meo, et a finamento de cada hun de vos que fique toda no outro por sua vida. Et avedes a dar de foro, a o dito amiistrador, nove oytavas de pan, que montan seys fanegas, cada anno, as duas partes de temporao et a terça serodeo, do mellor que y ouver posta a semente, et pagarlo hu ias a herdade. Et a finamento de vos todos tres ha de ficar a dita herdade livre et quita a a dita iglesia de Lugo con todos os boos paramentos que en ela foren feytos.

Et nos, os ditos Fernan Rodrigues et Roy Ferrnades por nos et por la dita Lionor Gonçalves, asy reçebemos o foro da dita herdade, et obligamos nosos bees, por nos et por ela, para faser et comprir et pagar todo o que sobredito he. En testemoyo desto mandamos faser duas cartas tal huna commo outra por Domingo Peres, notario publico de Lugo, et por mayor firmedoe mandamos-la seelar do seelo do dito cabiidoo.

Que foy feyta en Lugo, doze dias de ianeyro, era de mill et quatroçentos et onze annos.

Testemoyas: don Roy Ferrnandes, dayan; don Gonçalvo Eanes, chantre; don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; don Roy Gonçalves, meestrescola; don Diego Gomes, thesoreyro; Fernan Peres, coengo; Alvar Ferrnandes, raçoeyro na iglesia de Lugo, et outros.

Et eu Domingo Peres, notario publico de Lugo por lo sennor obispo dese lugar, a esto presente fuy et a rogo dos ditos dayan et cabiidoo et dos ditos aforadores esta carta scrivi et puge y meu signal.