GMH/ÍNDICE A-Z

757
1376, setembro, 15. Lugo
O Cabido de Lugo afóralle ao arcediago de Triacastela, don Pedro Arias, e a dúas voces unha casa na rúa Miñá por renda anual de 15 marabedís. No mesmo Documentos da catedral de Lugo. Século XIV 899 documento, o Cabido afóralle ao arcediago de Deza e a dúas voces unha casa próxima ao pozo da Pinguela por igual renda.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 96r.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidoo por campaa taniuda enno coro da dita iglesia, segundo que o avemos de custume con outorgamento de dom Gonçalvo Yanes, chantre de Lugo, et vigario geeral de dom Johan Affonso, dayan de Lugo, et outrossy con outorgamento de don Rodrigo Affonso, arçidiago de Deça, rendeyro dos aniverssarios da dita iglesia, damos et outorgamos afforo et avervo a vos dom Pedro Aras, arçidiago de Triacastella, et a duas perssoas depus bos a huna dellas qual vos nomeardes en vossa vida ou a o tempo do vosso finamento, et a outra qual nomear a perssoa que vos assy nomeardes en sua vida ou a tempo do seu finamento, a nossa cassa que esta enna rua Minaa, en que ora mora Lyonor Colmeyra, a qual cassa nos deu Affonso Lopes d’Aguiar por escambea que con el fesemos das cassas en que ora mora este Affonso Lopes, por tal condiçon que façades et reparedes a dita casa d’aquelo que esta por faser et mantenades en boo estado. Et que vos et as ditas perssoas dedes por foro della, en cada hun anno, a o rendeyro dos ditos aniverssarios quinze moravedis longos desta moneda ussual en salvo en Lugo sen desconto nihun, por dia de Natal; et a morte da dita pustrimeyra perssoa a dita cassa ha de ficar feyta et livre et quita a a dita iglesia con todos los boos paramentos que en ela foren feytos.

Et eu, o dito arçidiago, que pressente soo por min et por las ditas perssoas asy reçebo o dito foro et vervo da dita cassa de vos lo dito cabidoo et por las condiçoes sobreditas, et obligo por todos meus bees et seus delles de o comprir et gardar en todo enna maneyra que sobredita he. Et porque esto he çerto nos las ditas partes rogamos a Fernando Peres, notario publico de Lugo, que fezesse desto duas cartas en hun tenor, a huna enno livro de vos, lo dito cabidoo, signada con seu signal et a outra para vos, o dito arçidiago, seellada con nosso seello et signada con signal deste dito notario.

Feyto foy esto en Lugo enno dito coro, quinse dias de setembro, era de mill et quatroçentos et quatorse annos.

Os que a esto foron presentes: os ditos chantre et arçidiago de Deça sobreditos; et don Ruy Gonçalves, mestrescolla; et don Diego Gomes, thesoreyro; et Tomas Gonçalves, et Fernando Peres, et Aras Peres, et Aras Fernandes, et Affonso Fernandes, coengos; et Alvar Ferrnandes, et Jacome Fernandes, et Afonso Eanes, raçoeyros de Lugo; et Lopo Peres, porteyro, et Affonso Eanes das Cortinnas, et Garçia Rodrigues, clerigos do dito coro, ts., et outros. vItem este dito dia et era sobredita o dito cabidoo afforou a don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça, et a duas perssoas depus el, et por las condiçoes sobreditas, a cassa en que suya morar Fernando Gordo, albardeyro que foy, que esta tocando a çerca do Poço da Pingueela yndo para Lugo [...] por quinse maravedis, cada anno, de oyto soldos o moravedi, que ha de dar a os aniversarios da dita iglesia.

A todo esto fuy presente o dito arçidiago et outorgante et obligou por sy et por las ditas perssoas de o comprir en todo por todos seus bees et seus delas. Testemoyas ut supra.

Et eu Fernando Peres, sobredito notario publico de Lugo por lo sennor obispo dese lugar, a esto [...] dos sobreditos arçidiagos pressente fuy con as ditas testemoyas, et aqui puge meu signal que he tal en testemoyo de verdade.