GMH/ÍNDICE A-Z

59
1308, febreiro, 15

Domingo Pérez véndelles a García Fernández e á súa muller catro leiras en Santa María de Alta por 400 soldos.

MADRID, AHN, Carp. 1332 A/22, perg. orix., galego, gótica cursiva, 233x112 mm.

Sabiam quantos esta carta viren commo eu Domingo Peres de Sestello dito Manchon de boo curaçon et de boa voontade, vendo a vos Garcya Ferrnandes de Santa Maria Alta et a vossa muler Aldara Eanes, quatro leyras; a hunna ias sobrella ayra que foy de Domingo Peláez de Matello et fer no regeyro da huna parte, et a outra leyra ias sobrel-los cassaes de Pedrouço, et iaz a par conna leyra que foy de Iohan Baluga et de seus hirmaos, et do outro cabo fer no orto que foy de Marina Pelaes; et as outras duas leyras iaçen a o Quintaal et partensse con Migeel Carvallo, feren no regeyro, con suas pertenenças, sub signo de Santa Maria Alta, et reçebo de vos en preço quatroçentos soldos da moneda del rey don Fernando de que soo ben pagado et entrego. Et obligo todos meus bees a vos faser senpre esta vençon sobredita de pas, des oye mays avedea senpre en pas vos et a vossa voz pus vos o meu senorio removudo et o poder.

Feyta a carta da vençon XV dias de febreiro. Era de mill et CCC XLVI annos.

Testemoyas: Domingo Ferrnandes de Santa Maria Alta, Iohan Fernandes de d'Amyr ts.; Affonso Peres de Felmir; Maria Peres de Coesses ts.

Et eu Aras Affonso, notario publico de Lugo, presente foy et notey esta carta escrivi por mia mao propia et puge y meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade.

SIGNO