GMH/ÍNDICE A-Z

248
1328, outubro, 31
Tareixa Pérez e Fernando Pérez véndenlle a Xoán Martíns parte da súa herdade en Suyllay e Milleirós, freguesías de San Lourenzo de Albeiros, Santiago de Meilán e Santiago de Saamasas, por 90 libras.
MADRID, AHN, Carp. 1332 C/24, perg. orix., galego, gótica cursiva, 165x280 mm.

Eno nome de Deus amen. Sabeam quantos esta carta viren commo eu Taraysa Peres, muller de Pedro Moordomo, pedreyro, que foy morador en Lugo, et eu Fernan Peres, fillo do dito Pedro Moordomo, con mina muller Mayor Fernandes, nos todos tres de boos curaçoes et de boas voontades vendemos para senpre a vos, Iohan Martines dito Maçaas, correeyro, morador ena rua da Coytellaria, et a vossa muller Mayor Peres et a vossa voç, todo ho herdamento et voç que nos avemos et devemos aaver en Suyllay et en Milleyros et en todos seus termynos, et con suas cassas et formaes, et arvores, et chantados, et con todas suas pertenenças et dereyturas, a montes et a fontes, peru quer que vaan su signos de Santiago de Sammassas, sacado ende duas oytavas semente de herdade, que vendemos a Pedro Domingues de d’Estiric, et a quarta parte da cassa nova, et sacado ende o quinon que a min Fernan Peres sobredito perteese de aver ena cassa de fondo. Et reçebemos de vos en preço por esta vençon noveenta libras desta moneda del rey don Fernando, a viinte et sete dineiros mynos terças dun por cada libra, das quaes libras sobreditas outorgamos por bem pagados et entregos, et renunçiamos a exçepçom das ditas libras non contadas, nen reçebudas, nen avudas que a non possamos diçer nen alegar. Et outrossy renunçiamos a lee que dis que o notario et as testemoyas deve a veer façer a paga et contar a aver que a non possamos diçer nen alegar por nos nen por outren en iuyço nen fora del. Et obligamos por nos et pos todos nossos bees, mobelles et rays, gaanados et por gaanar, de vos façermos senpre de pas esta vençon a todo tempo, et espiçialmente vos-la obligamos a faser de pas et de livrar et dessenbargar de toda obligaçon et supynoramento et vençon que nos d’ella ouvessemos feyto en qualquer maneyra ata aqui po-lla nossa cassa que nos avemos en rua Nova, a qual vos teedes entrada, a qual cassa esta entre a cassa en que mora Pedro Aras, carniçeiro, da unna parte, et da outra parte esta a cassa en que mora Affonso Eanes, et mandamos que o espiçial non enbargue o geeral, nen o geeral o espiçial, et mays que por todo tenades et aiades ata que vos fasamos de pas et vos dessenbargarmos et livramos esto que vos vendemos de toda obligaçon et supynoramento et vençon que nos dela ouvessemos feyto ata aqui segudo sobredito he. Et dessoie mays este dia avedea senpre en pas vos et toda vossa voç pus vos todo nosso poderio et senorio ende seia sacado et removido et metudo enos vossos.

Feyta a carta da vençon postremeyro dia de outubre, era de mill et CCC LXVI annos.

Testemoyas: Iohan Muniis, mercador; Martim de Ramay, Pedro Aras et Pedro Eanes, carniçeyros, et outros ts.

Et eu Aras Peres, notario publico de Lugo, dado pe-llo bispo desse miissmo lugar a esto commo dito he foy pressente et esta carta escrivi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade. (+).