GMH/ÍNDICE A-Z

81
1433, novembro, 19

Pero de Portadego, veciño de Pontevedra, recoñece que recibiu de García Rodrigues, mercader de Pontevedra, todo o diñeiro e bens mobles que lle prometera por casamento coa sua filla Catalina Rodrigues.

(f. 38 v)

Dez et nove dias do dito mes. Sabean todos que eu, Pero de Portadego, vesiño da villa de Pontevedra, que soo presente, conosco et outorgo que resçebi de vos Garçia Rodrigues da Correaria, mercador, vesiño da dita villa, que sodes presente, toda a contia de mrs. et prata et roupa de vestir et de cama et todas las outras cousas que vos, o dito Garçia Rodrigues, me ouvestes de dar en casamento con bosa filla Catalina Garçia, mĩa moller, et de que me outorgo por entrego et pago; et renunçio etc. et seo diser etc. et por ende dou por livre et quito a vos, o dito Garçia Rodrigues, et a todos bosos bẽes para todo senpre de todo o sobredito etc. Testemoyas: Alvaro de Santiago et Gonçalvo de Bayona, mercadores, et outros.

Feita.