GMH/ÍNDICE A-Z

H36
1435, decembro, 19
Xoán de San Lourenzo e Gonzalo das Quintás outorgan poder a Rodrigo Vázquez para recadar os dereitos pertencentes á encomenda da Batondeira. (fol. 14v)
A XIX dias de desenbro Joan de San Lourenço vesiño d’Ourense et (j)* Gonçalvo das Quintaas deron poder conprido a Rodrigo Vasques vesiño d’Ourense que podese reçeber et recadar todos los dereitos et dereyturas e pan e viño perteesçentes a comenda da Batondeira deste anno et dar carta de pago etç. et obrigou seus beens etç. Tests. Rodrigo e Joan do Bouteiro, Nunno Patino notario.