GMH/ÍNDICE A-Z

621
1358, maio, 9. Vilamaior
Relación dos bens do cardeal.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 108r, traslado polo notario Xoán Afonso, cóengo de Mondoñedo.

Esta he a talla do cardeal que fuy feyta en Valladolit por los bispos de Burgos, de Palença et de Zamora de Salamanca et de Avila: primeyramente enno arçiprestado de Tolledo çinquenta mill maravedis, enno de Santiago viinte et sete mill maravedis, enno de Sevilla dez et oyto mill maravedis, enno bispado de Burgos viinte et tres mill maravedis, enno de Palença dez et nove mill maravedis, enno de Calafforra XIIIe mill maravedis, enno de Osma nove mill maravedis, enno de Leon quinze mill maravedis, enno de Ovedo des et nove mill maravedis, enno de Astorga XIIIIe mill maravedis, enno de Çamora nove mill maravedis, enno de Salamanca oyto mill et treçentos maravedis, enno de Avila sete mill maravedis, enno de Segovia XII mill maravedis, enno de Sigoença XIIIIe mill seisçentos maravedis, enno de Conca dez mill et CCLª maravedis, enno de Prasença VI mill maravedis, eno de Coyra quatro mill maravedis, enno de Badallouz sete mill maravedis, enno d’Ourense XVIIe mill maravedis, enno de Lugo oyto mill et quinentos maravedis, enno de Mendonedo dez mill maravedis, enno de Tuy seis mill et quinentos maravedis, enno de Cordova oyto mill maravedis, enno de Jahen seis mill et CLXXXta maravedis, enno de Calez mill maravedis, enno de Pampalona dous mill maravedis, enno de Bayona CXXte maravedis, enno de Cartagena mill maravedis, a o meestre de Santiago viinte et nove mill maravedis, a o meestre d’Alcantara XII mill maravedis, a o meestre de Calatrava dez et nove mill maravedis, a o meestre de Sant Iohan viinte et sete mill maravedis.

Este he o traslado da sobredita tayxaçon a qual eu Johan Affonso, coengo et notario da iglesia de Mendonedo, vi scripta enna maneyra sobredita a qual foy achada enno registro das notas de Pedro Eanes, raçoeyro et notario que fuy da iglesia de Mendonedo, a qual eu Johan, notario sobredito, por mandado et autoridade de Lopo Yanes, raçoeyro et juys do onrrado padre et sennor don Affonso por la graçia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Mendonedo, et a pedimento de Affonso Lopes, clerigo do bispo de Lugo, por minna mao trasladey et en traslado subscripvi et en testemoyo de verdade puge meu nome et meu signal que tal he.

Feyto este traslado en Villamayor, nove dias de mayo, era de mill et CCCos et XCª et seis annos.

Testemoyas que presentes foron: Diego Peres, coengo; Diego Fernandes, raçoeyro; Estevo Peres, Johan Affonso, sanchristan; Affonso Yanes, Affonso Peres, clerigos do coro da iglesia de Mendonedo, et outros.

Et non enpeesca o entrelino que he scripto sobresta via que iaz sobresta ut diz coengo que eu notario o entreliney.

Materias

anata; arcebispado; arciprestado; auto xudicial; bispado; bispo; cámara apostólica; cóengo; cóengo; coro; crego; curia romana; diocese; escritura; fisco; legado; marabedí; mestre; notaría; notario; notario capitular; orde de Alcántara; orde de Calatrava; orde de Santiago; orde militar; prebenda; racioneiro; rexistro; sancristán; traslado; tributos; tributos; valoración; xuíz; cardeal

Persoas

Afonso Eanes, crego do coro de Mondoñedo; Afonso López, crego; Afonso Pérez, crego do coro de Mondoñedo; Afonso Sánchez, bispo de Mondoñedo; Diego Fernández, racioneiro de Mondoñedo; Diego Pérez, cóengo de Mondoñedo; Estevo Pérez; Guillerme, cardeal romano; Lopo Eanes, racioneiro de Mondoñedo; Pedro Eanes, racioneiro de Mondoñedo; Xoán Afonso, sancristán; Xoán Afonso, cóengo de Mondoñedo

Outros

Astorga, bispado; Ávila, bispado; Badaxoz, bispado; Burgos, bispado; Cádiz, bispado; Calahorra, bispado; Castela, reino; Córdoba, bispado; Coria, bispado; Cuenca, bispado; Galicia, reino; Lugo, bispado; Lugo, bispado; Mondoñedo, bispado; Mondoñedo, cabido; Osma, bispado; Ourense, bispado; Oviedo, bispado; Palencia, bispado; Plasencia, bispado; Salamanca, bispado; Santiago de Compostela, arcebispado; Toledo, bispado; Tui, bispado; Xaén, bispado; Zamora, bispado; Lugo, cabido

Lugares

Astorga; Ávila; Badaxoz; Bayona; Burgo de Osma, El; Burgos; Cádiz; Calahorra; Cartaxena; Córdoba; Cuenca; León, reino; Lugo; Mondoñedo; Ourense; Oviedo; Palencia; Pamplona; Plasencia; Roma; Salamanca; Santiago de Compostela; Segovia; Sevilla; Toledo; Tui; Valladolid; Xaén; Zamora