GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

723
1372, agosto, 11. Burgos
O rei don Henrique II ordénalles a don Pedro, conde de Trastámara, e a don Pedro Ruiz Sarmiento, adiantado maior de Galicia, que non cobren peitos, talas nin pedidos nos coutos do bispo de Lugo.

LUGO, AC, extr., Tumbo Nuevo, fol. 236r.

SÁNCHEZ BELDA: Docs..., n.º 1182, p. 495.