GMH/ÍNDICE A-Z

D95
1459, abril, 16
[Fragmento moi mutilado]. (fol. 31)
En
En este día (...) de Canba r(...) que se des(...) viña et (...) da parte d(...) sopena d(...) boons os qua(es ...) de Canba arre(...) Tests. os sobre (...).

Materias

arbitraxe; homes bos; viña

Persoas

Camba

Outros

Ourense