GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da Terra de Rianxo e Postmarcos

143
1457

-143-

Ẽna egleia de Sã Viçenço de Sespoõ, día do dito Sã Biçenço4,               57 djas do [mes]57 / de                 57, ano4 dito de LVIJ. Tomou testimoyo Lopo4 de Carnota en como4 / leýa e publicaua hũa carta ẽna dita egleia para que os clérigos fosẽ pagar / ao deã os morauidís que lle deujã, que leuou en seu poder. Testigos: Fernã Munjs de / Vao e Fernán Munjs de Deyra e Fernando de Rruus.

____________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
57. Deixou un espacio en branco
.