GMH/ÍNDICE A-Z

D116
1459, (abril)
Demanda para que certa cantidade de mrs. que o bispo collera se desconten do que Lopo de Chorente lle debe da renda de Cudeiro e Canedo. (fol. 35v)
(...) (fol. 35)
Vilamoure en pago dos mrs. que o señor don frey Pero de Silva, obispo d’Ourense, tomara dos mrs. que ficaran de Afonso Codeiro seu sogro, et que fosen reçebydos en conta et en pago ao dito Lopo de Chorente dos mrs. que devia ao dito señor obispo da renta de Codeiro et Canedo etç. Tests. Pero Lopes da Barreira, Afonso de Logilde, Joan d’Alvan.
(- - -)
(Tests. ...) de Viñooa et Afonso do Barral (...) Joan de Traslos Montes.