GMH/ÍNDICE A-Z

477
1345, setembro, 10. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao cóengo Xoán Díaz, durante un ano, a renda do altar por 700 marabedís e o viño nas festas de Santa María. 
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 75v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos lo dayam et cabidoo da iglesia de Lugo arrendamos a vos Iohan Dias, coengo dessa iglesia, a renda do altar dessa iglesia segundo sol andar en renda, desta Santa Maria de setembre que ora passou ata hun anno; por la qual renda avedes a dar seteçentos moravedis, de oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Afonso, et os vinos a as festas de Santa Maria, segundo he custume. Et demays vos et os outros, que esta renda arrendaren d’aqui adeante, avedes a dar o vino da festa da Conçepçon de Santa Maria que estabelesçemos ora novamente que dessen. Et os ditos moravedis avedes a pagar a os terços deste anno a o procurador da obra. Et se por la ventura el rey de França et el rey de Inglaterra ouveren guerra en este anno, des kalendas fevreiras ata kalendas [mayas], que vos desconten desta renda çen moravedis.

Et eu, o dito Iohan Dia,s assy reçebo esta renda, et obligo meus beens para a pagar segundo dito he. Et demays para o asy comprir doubos por fiador: Vaasco Dias, coengo de Lugo, el presente et outorgante-se por fiador.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras Pelaes, archidiago de Deçon; don Pedro Arias, mestrescola; don Pedro Iacome, iuys; Vaasco Dias, Vaasco Rodrigues, Fernan Affonso, Iohan Dias, Iohan Gutierres, coengos; Iohan Ferrnandes, raçoeyro de Lugo; Gonçalvo Peres, sanchristan, ts.

Et eu Fernan Garçia, notario publico del rey en Lugo, a esto foy presente et a rogo das ditas partes esta carta scripvi et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.

Que foy feyta des dias de setenbro, era de mill et treçentos et oyteenta et tres anos. (+).