GMH/ÍNDICE A-Z

752
1376, abril, 3. Lugo
Carta de poder outorgada por Rui González de Sarria a favor de Gonzalo Fernández de Peruscallo.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 104r, incluída en: 1376-IV-7, (CD n.º 753).

Sabeam todos commo eu Ruy Gonçalves de Sarrea, escudeyro, faço et outorgo meu çerto, sufiçiente, legitimo procurador et avondante en todo a vos, Gonçalvo Ferrnandes de Puriscallo que estades presente, et dou-vos todo meu livre et comprido poder espeçialmente que por min et en meu nome possades enprasar con o sennor obispo de Lugo et con o dayan et cabidoo de sua iglesia, ou con cada hunos delles, todas las herdades que eu ey en Goyan con o meu casal di, que foy de Iohan Eanes de Sarrea, et con todas las suas pertenenças et dereyturas que eu ey eno dito lugar de Goyan et allur ut quer que vaan, sub signo de San Pedro de Goyan por lo couto de Meyxente, et por todos los herdamentos et possissoes et dereyturas et iures et pertenenças que o dito sennor obispo et sua iglesia an et deven aaver en qualquer maneyra et por qualquer rason enno dito couto para min et para Thereyia Lopes, mina muller, et para outras pessoas quantas eles quiseren et teveren por ben, et todo aforamento ou vervo ou enprasamento que vos con eles en esta rason feserdes, ou con cada huns delles, eu o outorgo et aio por firme et estaville para senpre, et prometo d’estar a elo por obligaçon de todos meus bees commo se por min fosse feyto. Et porque esto seia çerto roguey a Iohan Aras, notario publico de Lugo, que fesesse ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo, tres dias abril, era de mill et quatroçentos et quatorse annos.

Testemoyas que foron presentes: Fernando Domingues, alfayate, Pedro de Mera, et Iohan das Seyxas, seus criados, et outros.

Et eu Iohan Arias, notario publico de Lugo dado por autoridade do sennor obispo desse lugar, a esto fuy presente con as ditas testemoyas et a rogo do dito Ruy Gonçalves esta carta escrivi et puge y meu signal en testemoyo de verdade.