GMH/ÍNDICE A-Z

169
1457

-169-

O dito Lopo d'Aguileyro, jurado e pregũtado, et çétera, diso que oýra diser que aquele / formal de casa cõ seus saýdos567, que Áluaro d'Oallo vendeu a Pero Paas4, que está sóbrela fõte, pegado / cõ a vjna, jũto das de Pero Paas, que a aforara Fernando do Rrío ao moesteyro de Sã Justo por hũu par de aves.

Jtem diso que oýra diser a seu padre que avía o dito / moesteyro, ẽno baçelo de Pero Paas, herdade, que nõ sabía quanta era nẽ quanta nõ. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
567. Despois está riscado de (espacio para unha palabra) margas.