GMH/ÍNDICE A-Z

227
1327, marzo, 13
Cláusula testamentaria de María Rodríguez do Campo.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 69r.

Item vy outro testamento feyto pello o sobredito Fernan Peres, notario, o qual fecera Maria Rodriguez do Campo, XIII dias de março era de mill et CCC LXV annos, o qual se começava assy: «Sabam quantos esta carta viren commo eu Maria Rodriguez, muller que fuy de Pedro Fernandes do Campo, con todo meu sisso, mando meu corpo suterrar no moesteyro dos frades descalcos de Lugo etc...» Et entre-las outras cousas continasse no dito testamento: «Item mando por meu aniversario et de Pedro Ferrnandez, meu marido, a a iglesia de Lugo o meu quinon da casa das Kallendas».