GMH/ÍNDICE A-Z

17
1433, abril, 26

Estevoo de Salnés, escudeiro de Pero Vermúdez de Montaos, freta a barca de nome San Salvador, da que é mestre o mariñeiro pontevedrés Juan de Baiona, para levar 3.000 celemíns de millo ós portos de Laredo, Bermeo e San Sebastián.

(ff. 8-9)

En viinte et seys dias do dito mes de abril. Sabean todos que eu Estevõo de Salnes, escudeiro de Pero Vermues de Montaos que soo presente, afreto de vos Juan de Bayona, marineiro, besiño da villa de Pontevedra, que sodes presente, a barcha que dizen por nome San Salvador, que Deus salve, de que vos sodes mestre, para que prasendo a Deus, carrege ẽna dita barcha tres mill çeramis de millo, medidos por la medida dereita da praça da dita villa de Pontevedra, para a costa de Biscaya, a qual dita barcha deve de ser cargada do dito millo doje ata quinse dias segintes // et dende partir con a boa ventura do primeiro boo tenpo que lle Deus der et en segimento de seu biajen ata o porto de Laredo et ende pousar ancla et estar tres dias hũu en pos de outro et enton devo eu, o dito mercador de dar devisa se iremos descargar aa vila de Vermeu ou aa vila de San Sabastian et do dito dia que a dita barcha arribar a cada hua das ditas villas aa sua de descarga ata XXI dias a dita barcha deve de seer descargada da dita mercadoria et bos mestre pago de voso frete, conven a saber: o frete que avedes de aver por lo frete da yda et de tornaviajen ata a dita villa de Pontevedra et por calças et sevo et mangueiras et garafetar o tillado por todo caraves quatro mill et quinentos mrs. de moeda bella, contando a branqua en tres dineiros, os quaes vos deven seer pagos en esta guisa onde foremos aa dereita descarga tres mill mrs. et os outros I mill D mrs. do dia que aqui arribardes ata quinse dias. Et por esto que dito he vos, o dito mestre, devedesme de dar a dita vosa barcha ben estanqua de agoa de costado et ben aparellada de boo masto, verga et treu et de ancoras et de caabres et de todos los outros aparellos que ouver mester grosente, ardente, devant et de re, agoa doçe et leña et sal avondamento, batel para entrar et seyr et para dar carga et tomar carga en porto estando, tenpo non perdendo, fasendo eu o dito mercador o seu dereito aos marineiros, et de todo por calço et achadego que nos Deus der aver et gaanar en agoa doçe ou salgada en esta viajen deven de ser as duas partes de vos mestre et conpaña et a terça parte de min o dito mercador, et devemosnos de ajudar no dito biajen contra todos los homes do mundo, salvo contra senorio de noso señor el rey. Et eu o dito Juan de Bayona, mestre sobredito, asi resçebo et outorgo o dito fretamento por lo dito preço de frete, devisas, maneiras et condiçõos sobredita, et esto todo como he deve de ser conprido et agardado ontre nos o dito mestre et conpaña et mercador aa boa fe de Deus et sen mao engaño et por nos et por nosos bẽes et por la dita barcha, frete et aparellos dela et mercadoria que a elo obligamos et so pena de çent frorins que peite a parte de nos etc. Ts: Gomes de Salnes et Pero Pedreiro, mareante, et Luys Mendes, mercador, et Gonçalvo (roto) et outros.

O dito Luis Mendes, mercador, ficou fiador, devedor e prinçipal pagador de pagar os ditos I mill D mrs. ao dito Juan de Bayona da dita viajen etc. Ts: ut supra.