GMH/ÍNDICE A-Z

734
1374, marzo, 28. Lugo
Demanda presentada ante o vigairo lucense polo procurador do bispo contra o clérigo de Santa María de Toiriz, relativa á presentación desta igrexa.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 103r e v.

Era de mill et quatroçentos et doze annos, viinte et oyto dias de março.

Estando enna iglesia cathedral de Santa Maria de Lugo don Thomas Gonçalves, coengo de Lugo, et vigario geeral do onrrado sennor don frey Pedro Lopes da orden dos preegadores por la gracia de Deus, obispo de Lugo, presentes Lourenço Eanes, clerigo do coro de Lugo, procurador do dito sennor obispo, da huna parte, et Françisco Rodrigues, clerigo, morador ena fiigresia de Santa Maria de Toyris, que he en terra de Lemos eno bispado de Lugo, da outra, en presença de min Domingo Peres, notario publico de Lugo, et testemoyas subscriptas, o dito Lourenço Eanes presentou contra o dito Françisco Rodrigues, clerigo, en nome do dito sennor obispo, cuio procurador he, ante o dito vigario et por min, notario sobredito, esta demanda que se sigue: ante vos Thomas Gonçalves, coengo de Lugo, vigario geeral enno spiritual do onrrado sennor don frey Pedro Lopes por la gracia de Deus, obispo de Lugo, eu Lourenço Eanes, clerigo do coro desse lugar, en nome do dito sennor obispo et de sua iglesia, cuio procurador soo, me vos querelo de Françisco Rodrigues, clerigo de missa, morador na fiigresia de Santa Maria de Toyris, que he en terra de Lemos enno bispado de Lugo, et digo que commo a presentaçon da dita iglesia de Santa Maria de Toyris seia da iglesia cathedral de Santa Maria de Lugo, et por nome dela perteeça a o dito sennor obispo que esta en iur et possisson, et esteveron seus anteçessores, sen quasi de presentar a ela quando vagar por nome da dita iglesia de Lugo, et commo a dita iglesia de Santa Maria de Toyris vagasse et seia vaga ad presens por morte de Lourenço Peres, clerigo rector que foy dela, da qual vagason non soubo o dito sennor obispo, et de que dela soubo agora pouco tempo ha, entendeu et entendo a presentar a a dita iglesia clerigo ydoneo en seu tempo segundo [...], et por que non deve el, nen sua iglesia, seer periudicado nen danificado do seu dereito por ignorançia de feyto qual [...] vagar a a dita iglesia por morte do dito Lourenço Peres son çerta[...] dito sennor obispo pudo presentar en nome da dita sua iglesia de Lugo a a dita iglesia, assy vaga, de Santa Maria de Toyris agora acha et eu en seu nome teendo as duas partes dela a o dito Françisco Rodrigues, clerigo, et parasse a elas (O resto ilexible).