GMH/ÍNDICE A-Z

858
1383, xaneiro, 8. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Fernando Sagadín e á súa muller e a unha voz a herdade do Arcediago, na freguesía de San Sadurniño, por renda anual de oito marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 27r.

Sabeam todos commo nos o dean et cabiidoo de Santa Maria de Lugo seendo juntados en cabiidoo por campaa taniuda enno coro da dita iglesia, segundo que avemos de custume, avervamos et afforamos a vos Fernando Sagadim et a vosa muller, Tareyia Ferrnandes, moradores en San Sadurnino que he açerca de Sarrea, et a huna persoa qual nomear o pustrimeyro de vos, toda a herdade que he chamada do Arçidiago, que he dos aniversarios da dita iglesia de Santa Maria de Lugo, que ias sub signo de Sant Sadurnino, con suas pertenenças et dereyturas, a montes et a fontes, per hu quer que vaam sub o dito signo, et avedes a lavrar et parar ben a dita herdade et tirar de monte hu tiraren os outros, et seer vasalo hobediente et servente a a dita iglesia de Lugo, et dar de cada anno por lo dito foro por dia de Natal oyto moravedis de longos, d’oyto en soldos o moravedi, en pas et en salvo enna villa de Lugo a o procurador dos ditos aniversarios, et pagar todos los custos et carregas que deve a dita herdade, et leyxar a dita herdade livre et quita a os ditos aniversarios con os boos paramentos que en ela feserdes o tempo comprido de vos et da dita perssoa.

Et eu, o dito Fernando Sagadim, por min et por la dita minna muller et persoa sobredita asy reçebo o dito foro de vos, o dito dean et cabiidoo, et obligo min et todos meus bees et da dita minna muller et persoa sobredita de comprir et pagar o dito foro et vervo, segundo dito he, et de pagar de cada anno os ditos moravedis de longos a o procurador dos ditos aniversarios ou a aquel que o tever, et de pagar todos los custos et carregas que dever a dita herdade.

Et nos, o dito dean et cabiidoo, asy outorgamos o dito foro. Et que esto seia çerto mandamos-vos dar esta carta seellada con seello do dito cabiidoo et signada con signal d’Alvar Peres, notario publico de Lugo.

Feyta en Lugo, oyto dias de janeyro, era de mill et quatroçentos et viinte et hun annos.

Testigos que foron presentes: Gonçalvo Eanes, chantres de Lugo; Ares Peres, arçidiago de Deçon; Diego Gomes, thesoreyro; Lourenço Eanes et Affonso Eanes, clerigos do choro de Lugo, et outros.

Et eu Alvar Peres, notario publico de Lugo por lo sennor obispo dese lugar, a esto que dito he presente fuy con as ditas testemoyas et a petiçon do dito dean et cabidoo esta carta scrivi et puge en ela meu signal en testemoyo de verdade.