GMH/ÍNDICE A-Z

891
1399, xullo, 21. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Gonzalo Méndez e á súa muller e a unha voz o lugar de Milleirós, chamado Pazos, por renda anual de 20 marabedís e outras obrigas.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 18r.

Sabean todos commo nos o dean et persoas et omes boos do cabiido da iglesia de Lugo estando juntos dentro eno coro da dita iglesia por campaa tangida, segundo que avemos de uso et de custume, de consentimento de Roy Lopes, abade de San Vitoyro, et de Roy Tato, bacheller, coengos de Lugo et amistradores do mes de setembre enno couto de Lugo desta cabo agoa et d’aquel, aforamos a vos Gonçalvo Meendes, mercador, visinno et morador enna çibdade de Lugo, et a vosa muller, Maria Nona, et a huna persoa qual o pustremeyro de vos nomear, et se por ventura non for nomeada que seya aquel ou aquela que de dereyto herdar vosos bees, o noso lugar de Milleyros chamado de Paaços, que he enna dita amistraçon de setembro, segundo que o usou et posuyu o chantre, don Gonçalvo Yanes, que foy de Lugo, con todas suas herdades et casas et arvores et chantadegos et outras dereyturas quaesquer a el perteeçentes, a montes et a fontes, por onde quer que vaan, a a tal pleito et condiçon que lavredes et façades lavrar as herdades del et sacarlas de monte, et faser en el duas casas lousadas, et manteer las herdades lavradas et as ditas casas feytas en boo paramento, et que façades as ditas casas do dia da feyta desta carta ata dous annos, et saquedes as herdades do dito lugar de monte ata quatro annos primeiros seguentes; et dedes de foro et renda do dito lugar vos et a dita vosa muller et persoa en cada hun anno a o amistrador que for da dita amistraçon viinte maravedis longos, de oyto soldos cada moravedi, et que os paguedes segundo que se pagaren os outros foros da dita iglesia; et que a pustremeyra persoa que suçeder enno dito foro do dito lugar que leyxe en el hun boy et huna vaca et çinquo reyxelos et huna porqua, et esto sen maliçia, de provo do dito lugar; et outrosy o dito lugar et herdades del fiquen livres et quitas et desenbargadas a a dita iglesia de Lugo con todos los boos paramentos que en el foren feytos.

Eu, o dito Gonçalvo Meendes, que presente estou por min et por la dita minna muller et persoa asy reçebo de vos, o dito dean et cabiido et omes boos da dita iglesia de Lugo, o dito foro et obligo meus bees et seus a pagarllo et comprillo en todo segundo dito he. Et porque esto seia çerto nos as ditas partes rogamos et mandamos a o notario de iuso escripto que faça desto duas cartas de foro anbas en hun tennor huna para nos, o dito cabiido, et outra para vos, o dito Gonçalvo Meendes, et persoa.

Que foron feytas enna çibdade de Lugo, viinte et hun dias do mes de julio, anno do naçemento de noso Sennor Ihesu Christo de mill et tresentos et noveenta et nove annos.

Testemoyas que foron presentes: don Afonso Lopes, chantre; don Alvar Dias, arçidiago de Aveancos; don Diego Alvares, arçidiago de Neyra; don Johan Garçia, thesoreyro; Afonso Ferrnandes, Johan Lopes, Afonso Teyxeyro, coengos da dita iglesia, et outros.