GMH/ÍNDICE A-Z

132
1313, xullo, 7. Lugo
O Cabido de Lugo afóralle ao racioneiro Lourenzo Rodríguez unhas propiedades en San Salvador de Meixente e a herdade de Bobade en Reboredo por seis marabedís anuais os primeiros seis anos e dez marabedís despois.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 55r.

Era de mill CCC LªI annos, et quotum VII dias andados de julio. O cabidoo da a Lourenço Rodriguez, raçoeyro de Lugo, por en todos seus dias o herdamento que Iohan Gil avia et aver devia sub o signo de San Salvador de Meusite, et a herdade de Bobade que he en Revoredo, con todas suas perteenças et dereyturas. Et Lourenço Rodriguez a de tirar esta herdade dunde iouver mal parada, et fazerla lavrar et parar ben, et dar cada anno ennos primeiros VI annos que se segueren, a o cabidoo, desta herdade VI moravedis desta moneda que foy del rey don Fernando, ou a valia delles, a VIIIº soldos o moravedi en salvo; et des estos VI annos endeante deve a a dar cada anno X moravedis desta moneda sobredita, et a sua morte deve a a leyxar de probo enna herdade do dito Iohan Gil, hun boy et huna vaca et V rexellos, et ficar estas herdades livres et quitas a o cabidoo con todos los boos paramentos que y foren feytos.

Presentes foron: don Fernan Aras, archidiago de Deça; don Iohan Bezerra, iuyz; don Iohan Eanes, thesoreyro, et outros muytos do cabidoo, ts.

Et eu Affonso Perez, notario publico de Lugo, notuit de mandado do cabidoo.