GMH/ÍNDICE A-Z

564
1350, novembro, 12. Lugo

O deán e o Cabido de Lugo afóranlles a Domingo Pérez e á súa muller unha casa na rúa Nova por renda anual de 10 marabedís mais a obriga de construír unha cámara.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 71v.

Era de mill et tresentos et oyteenta et VIIIº annos, doze dias de novenbre.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Diego Ferrnandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo seendo juntados en cabidoo por canpaya tanjuda enno coro desa iglesia avervamos a vos Domingo Peres, coyteleyro, et a vosa muller Maria Anes por en todos vosos dias d’ambos, huna cassa de dous portaes, que he dos aniversarios desta iglesia, que esta en rua Nova et vay o carril do Mirleu da huna parte, et da outra parte esta huna cassa de Jacome Çerdeyras; a a tal pleyto et vervo que vos façades na dita casa huna camara de paredes en derredor, et que a refaçades et paredes ben et que a mantenades feyta en boo estado, et dedes dela por vervo et por alugueyro, cada anno, en salvo a os aniversarios desta iglesia, dez moravedis desta moneda del rey don Afonso, a VIIIº soldos cada moravedi. Et a dita camara avedes a faser ata dous annos primeyros, se non que pergades o dito vervo. Et a finamento de vos anbos a dita casa ha de ficar livre et quita a a iglesia de Lugo con a dita camara feyta, et con todos los outros boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, o dito Domingo Peres, que estou presente asy reçebo de vos lo dayan et cabidoo sobreditos, o dito vervo da dita casa por min et por la dita minna muller, et obrigo min et todos meus beens et seus para o comprir en todo commo dito he, et demays para o asy conprir dou-vos por fiador: Iacome Guillelmes, notario de Lugo. Eu, o dito Iacome Guillelmes, que estou presente et outorgante a a dita fiadoria. Et se por la ventura o dito Jacome Guillelmes finar eu, o dito Domingo Peres, aio-vos a dar outro fiador en seu lugar do dito dia que el finar ata hun mes primeyro, se non que perga o dito vervo. Et demays cada hunda de nos las partes prometemos de comprir esto que dito he et non viir contra elo. Et qual de nos las partes contra ello veer et o non conprir que peyte a a outra parte por nome de penna çinquenta moravedis da dita moneda et o vervo fique valioso.

Et que esto seia çerto nos las ditas partes rogamos a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que feçese ende duas cartas tal huna commo outra, huna no livro do cabidoo et outra a o dito Domingo Peres.

Que foron feytas era et dia et mes sobreditos.

Et por mayor firmidue nos, lo dito cabidoo, mandamos seelar esta carta con noso seello.

Et foron presentes: don Diego Ferrnandes, dayan; don Fernando de Deus, chantres; don Afonso Gomes, arçidiago de Deça; don Garçia Dias, arçidiago de Sarrea; don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Vaasco Dias, juys; don Lopo Domingues, thesoreyro; Iohan Dias, Iohan Ferrnandes, coengos; Ruy Gomes, Iohan Afonso, raçoeyros; Iohan Ferrnandes, clerigo do coro; Iohan Ferrnandes, ferreyro da Porta de San Pedro.

Et eu Fernando Garçia, notario sobredito, a esto presente fuy et a rogo das ditas partes esta carta fis scripvir en este livro do cabidoo et puge y meu signal en testemoyo de verdade.